Gangstalking / Místo, kde jsem nikdy nebyl a naprosté ticho

  • Pro někoho, kdo se s tímto druhem obtěžování dostal do kontaktu teprve nedávno, je to vítaná změna a potvrzení, že je duševně v pořádku a jde o uměle tvořený jev.
  • Tímto místem jsou toalety na jednom z ostravských nádraží, které jsem byl z nenadání nucen zkontrolovat. Při té příležitosti jsem si také všiml až nevšedního ticha. 
  • Takovou situaci lze přirovnat k návštěvě speciálně odhlučněné komory, kde vnímáte takové ticho, až je to v prvních momentech spojeno s pocitem „něco neznámého“, nikoliv však nepříjemného.
  • Také si lze všímat již zmíněné reakce těla, kdy mozek ihned započne opět napojovat různé souvislosti, začínáte přemýšlet, pohybujete se po „síti“ dle libosti, nikdo vás nevyrušuje, nikdo vás zbytečně netahá po nesmyslných myšlenkách.
  • Pak ale slyšíte, že přijíždí vlak a je třeba tento sváteční okamžik přerušit…..

PS: Forbes Next vrátí člověka okamžitě do hry. Aktualizoval jsem data pro přesnější predikci :).