Edukace

Než se vrhnu na popis konkrétních postupů, které jsou zneužíván pro obtěžování, je nejprve třeba ujasnit si pár pojmů, s kterýma budu dále pracovat. 

Konkrétně půjde o

  • něco ze světa akustiky
  • něco málo ze světa rádiové techniky
  • pár technologických záludností ze světa mobilních telefonů a počítačů

Znalosti:

  • Mnohdy totiž stačí jediné slovo, které spustí celý strom nových myšlenek
  • A to stejné slovo taky nemusí spustit nic. 
  • Vše záleží na souvislostech, znalostech atd.

I to je důvod, proč jsem vybral následující informace.

Psychoakustika

Úryvek z článku:

Vibrační podstata zvuku a hudby vytváří jazyk, kterému tělo a mysl rozumějí. Jazykem nemyslíme “slova,” máme na mysli “informace.” Ve skutečnosti naše slovo “informace” pochází z latinského základu “informare”, což znamená formovat či tvarovat. Z tohoto pohledu je hudba procesem změny akustických tvarů a forem. Kdybyste se podívali na tvary a formy tvořené hudbou, viděli byste živé tvary připomínající hory, údolí, stromy, mikroorganismy a galaxie. Studium tvarů vytvářených hudbou se nazývá kymatika a je výsledkem zejména práce dvou lidí: Dr. Hanse Jennya a Dr. Guye Mannerse. Tito výzkumníci shromáždili mnohé fotografie kymatických vzorů, které byly vytvořeny posíláním vibrací zvuku skrz kovovou desku pokrytou různými rezonantními přenašeči, jako železné piliny nebo písek. V některých případech byl použit tonoskop, ten vzorce zaznamená elektronicky. Tyto studie ukazují, že hudba skutečně vytváří druh jazyka

Celý článek je na stránkách Probud.se
Autorem originálu v angličtině: Tom Kenyon

Hypersonický efekt
Zvuk a frekvence nad 20 kHz

Tento text byl součástí přílohy magazínu Audio 2/2002. Jelikož nebyl uveřejněn přímo v časopise samotném a o jeho atraktivnosti nemůže být pochyb, nabízím jej tímto v plném znění k dispozci…

Všeobecně se soudí, že lidský sluch není schopen rozpoznat zvuky v oblasti frekvencí nad 20 000 Hz. Nevyřešená je však otázka, zda přítomnost těchto „neslyšitelných“ vysokofrekvenčních složek může mít vliv na akustickém vnímání zvuků pod touto hranicí!

Pokračování v příspěvku….

Liparský tón 

The voice of Aeolus

Liparský zvuk nebo Liparský tón je zvuk, který je vytvářen větrem při průchodu objekty nebo skrz ně. Pro staré Řeky pocházel tento zvuk od vládce větrů. Proto se mu také říká hlas boha Aeoluse (the voice of Aeolus).

Rezonanční šum 
Stojaté vlnění.

  • Jedná se o poměrně zásadní jev a málokdo o něm něco ví. 
  • Stojaté nebo také stacionární vlnění je vlnění, jehož každý bod má stálou amplitudu, takže uzly a vrcholy vlnění zůstávají na stejném místě. Stojaté vlnění vzniká tak, že se setkávají dvě protiběžné vlny o stejné frekvenci, nejčastěji jako vlna přímá a vlna odražená od nějaké překážky.
  • Samozřejmě doplním více informaci a zvukové ukázky

Zvukové postupy

Pokračovat