Frekvence / Zvuky #1

V kanceláři jsem zaznamenal tyto zvuky:

 • sinusovité zvuky
 • AM modulace (např 7, 10 Hz)
 • Více variant souběžně
 • impulsovité zvuky / cvakání (zní podobně jako el. zapalovač)
 • frekvence např 3 Hz
 • pokud se člověk soustředí, lze si všímat, že tyto cvakající zvuky narušují veškeré ostatní zvuky, které jsou právě puštěny
 • Možná mají vliv přímo na sluch, vnímání zvuku
 • Nejvíce jde slyšet právě v jednoduchých zvucích / tónech
 • Zjevná souvislost s ventilátory (těžba virtuální měny)
 • Mám-li puštěn jednoduchý tón a spustí se ventilátor – lze si všimnout citelného ovlivnění tohoto tónu

Co je hlavní:

 • parazitní zvuky jsou přimo „napojeny“ na různé tóny / frekvence
 • jednotlivé tóny spolu vzájemně vytváří různé „vzorce“
 • jsou vysílány tak, že se v podstatě ztratí v okolním šumu