Frekvence / Problém / Zápisky / Pátek 13082021

 • Oznámen záměr zveřejnit oficiálně informace o tomto problému
 • Nastává opět panická hrůza z tohoto kroku.
 • Projevuje se jako dětinské zamlouvání veškerých problémů, vysvětlování toho a onoho a to způsobem jako např „Vždyť se tolik nestalo, my si chceme jenom povídat o zajímavých věcech (protože sedíme ve vězení, nudíme se a hrajeme takovou hru koho více nasereme)“

Entita retardovaný dement

Následující informace jsou dle mého názoru důvodem, proč doposud nemuselo dojít k úplnému rozkrytí činů souvisejících s tímto jedincem. Jde totiž o něco tak úchylného, bizarního a nechutného, že tomu málokdo uvěří (nebýt všech ostatních informací = opět spuštěn zvuk mentála „Už to chápeš? Proto ti to všechno diktujeme“)

 • závislý na drogách či alkoholu – je zřejmé z toho, že tento jedinec je slyšet vždy 1-3 dny. Postupně dochází k naprostému vyčerpání, mumlání, naprosto nelogickým informacím.
 • poté vždy nastává klid
 • ne však úplný. Lze slyšet jiné entity.
 • s tímto deviantem souvisí pravděpobně i skupina hackerů, mladých jedinců, kteří se dlouhodobě baví nahráváním falešných reakcí fiktivních obětí a buď si vůbec neuvědomují následky svého jednání nebo jde o podobně deviantní osoby
 • ukájí se tím, že může pomocí popisovaného jevu anonymně obtěžovat lidi
 • je mu jedno, zda jej někdo slyší nebo ne. Věří v to, že jej někdo slyší
 • mnohdy je přesvědčen, že slyší trpící oběti. Často jde však o nahrávky, které si on sám vytvořil a nebo je vytváří další skupina deviantů, kteří se chcou někomu pomstít. Nyní tedy např mě za to, že vše zveřejňuji.
 • Proto často můžu vnímat jakoby mé reakce, které jsou však zcela mimo realitu (např. mám brečet, třepat se strachy, páchat sebevraždu, být psychicky na dně)
 • Toto ještě umocňuje bizarní jednání tohoto devianta, který s postupujícím časem chrlí stále větší množství naprosto zcestných nahrávek v domnění, že právě někoho psychicky deptá natolik, že je se silama uz konce (něco podobného se odehrávalo noc před střelbou v Porubské nemocnici)
 • Tento jedinec buď jen lže o tom, že má možnost zpětné vazby (slyší svou oběť) nebo díky své deviaci odmítá věřit realitě
 • Na mé skutečné reakce lze často slyšet „Ale to neříkal on“ (zde více variant) „Ne, já tomu nevěřím“
 • Vždy, je-li zmíněn nějaký prvek/situace – nastává rychle dětinská snaha dokázat opak
  Debilové, kteří si neustále myslí, že se s nima někdo chce bavit
 • kámo slyšíš mě?
 • (jméno), poslouchej teď mě
 • Já ti chci jenom něco říct
 • Pokud je však něco z toho psáno veřejně, nastává ihned vztek

Následuje přepis toho, co lze slyšet

 • Kámo a nepříjde ti
 • Jo, to je dobré (retardovaný dement / RD)
 • Ják retardovaný (RD)
 • k si tam ještě napis (RD)
 • Ty pi.čo (mladý hlas / RD)
 • Kdo to teďka řekl co? (RD)
 • Ježiš marjá, už (RD) / vhlase lze cítit požití nějaké látky / hlas unavený, mumlájící / snaha vyvolat nějaký problém, vzrušit se
 • Jo, to se mi líbí (RD)
 • Do p.čeee (mladý hlas = mRD)
 • lze slyšet zabouchnutí dveří / přecházím na tvorbu fotek
 • Dívej se, jak se hned bojí (mRD)
 • To nemá smysl vůbec
 • Tak / Počkej ještě + nápověda ke včerejšku
 • Do p.čee (mRD)
 • Ty m.dko jedna
 • Jo, tenhle hlas ještě… (nezná) (RD)
 • Slyšíte, nechte toho (dívčí hlas = dRD / z jiného směru)
 • Ká (dRD + mRD)
 • Mumlání, sekavé huhlání
 • Veškeré hlasy s tímto jedincem spojené lze slyšet díky okolnímu šumu (zvuk města)
 • (záměr jít na cigaretu – zvuk krabičky)
 • Sepisováním těchto poznámek však dochází k situaci, kdy se RD začne stále více vztekat a to až do stavu, kdy dojde k fanatické snaze mstít se mi tak, že cokoliv se následně stane je má vina a já tomu mohl zabránit)
 • Ty p.čo (vztekle, řev, mRD)

Konec přepisu

Po cestě do obchodu samozřejmě standardní série frází (PS: záměrně přepisuji hovorově, nespisovně): „Ty si magor“ „Ty si magor, že to řešíš“ „Proč to nedáš na policii (posměšně)“ 

 • Lze nyní jasně vnímat nejistotu na straně dementů způsobujících problémy
 • Rovněž lze vnímat vzrůstající intenzitu určitých doprovodných zvukových jevů (které nemám zmiňovat, protože mi mají pomáhat). Každý rozumný člověk však ví, že na tyto jevy, aby pomáhaly, je třeba se soustředit. A to u práce, která rovněž vyžaduje pozornost, nelze.
 • Do p.če už (mladý, chlapecký hlas) (lze si všímat naučených, stejně řečených, frází. Má znesnadňovat identifikaci – viz několik druhů fráze „Do p.če už“ v předešlých příspěvcích) Příspěvek Syntéza hlasu jinak
 • Po tomto vždy následuje snaha o „srandu“ + jde jen o pomoc v rámci řešení (většinou stejný hlas jako předchozí bod)
 • V momentech, kdy nejsem u počítače a je tedy zřejmé, že nebudu reagovat / něco zapisovat na web dochází ihned ke snaze popisovat veškerá nebezpečí s tímto spojená, opět zastrašovat. Je však zřejmé, jak moc nyní dotyčný vadí, že mi nelze způsobit nějaké zásadnější komplikace než zdržování v práci (či vyhrožování zapálením chaty = potvrzení)
 • Je vytvářeno množství scénářu, kde společným prvkem je strach všech lidí se mnou cokoliv mít, protože tam „přitáhnu“ nebezpečí. To je však naprostý nesmysl, protože se toto děje celoplošně již x let a právě to je další z důvodů, proč se vše řeší.

Dalším vtipným prvek (a zmiňuji jej opakovaně) je snaha neustále vyvolávat iluzi veřejného týrání mé osoby ale zároveň nesdělit kdo jsem, protože by se tak mohl někdo dostat na tento web. Nyní nově osvětleno tak, že veškeré nahrávky, reakce atd jsou vytvářeny s cílem pouštět je až dojde k mému odstranění :). Protireakce často bývá ta, že to stejné jsou i veškeré reakce, co slyším já. Bohužel klasicky s jednou vadou – jsou mnohdy natolik konkrétní a spojené se specifickými detaily, že se musí dít v reálném čase.

Viz mé poznámky např. situaci „Je to online“. já dodávám „Paní Květa, r. 1994“. Zajímavé ovšem na těchto situacích je, že jsou spojeny s naprosto odlišnou mentalitou (a odlehlostí místa, na kterém se nacházím). A není vůbec nereálné, aby šlo např. o slova p. Lukačoviče, když spustil Seznam.cz :). Jinak řečeno, je zde něco, co se děje již dlouhodobě, avšak je kolem toho komunita relativně rozumných lidí, či se tak stalo v rámci informační bezpečnosti a protože je známo, jak málo lidi je něco takového schopno slyšet, tu a tam se pustí i něco zajímavého. A nebo tomu tak alespoň bývalo v dřívějších dobách.

 • 18:50 – nastává snaha vyvolat paranoidní stavy jak od 10 letých dětí.
 • Samozřejmě nutno také přičíst fakt, že toto již dokonale znám a je to pro mě spíše směšné. Avšak v případě někoho, kdo si podobnou situací prochází nově, či je celkově jinak psychicky stavěn může způsobovat velké komplikace a co je hlavní, může dojít k agresi na zcela nezůčastněných lidech
 • Projevuje se tak, že lze slyšet nesrozumitelné mumlání / jakoby tlumený hovor (které však zvukově napodobuje konkrétní hlasy lidí, které znám), poté je zvýrazněna / srozumitelná nějaká fráze (samozřejmě ta, která má navodit strach), pak mumlání a pak to stejné, ale mé jméno
 • „Haha, dooo pi.eeee“ (mladý, chlapecký 2 – možná stejný jako předtím, či vzájemné napodobování, posměšné zabarvení)
 • Je také velice vtipné, že najednou jakoby neexistovala adresa na tento web. Dočasně jsem odstranil odkaz z patičky svého oficiálního portfolia a tím pádem se zde asi nelze dostat („jo ták, on to smazal“ „divejte se jak se bojí“ „chápete, tak se na něj musí“)
 • Zároveň lze x-krát opakující se situaci. Jiné pojetí celé situace, které je však zcela záměrně narušováno vždy stejným scénářem: parta mladých idiotů, kteří vše ničí, protože si to chcou zkopírovat jen pro sebe (tedy specifické zvukové vzorce) a následně např. prodat a tedy nechcou, ať je znám fakt, že není výsledkem nějakého jejich objevu a že lze vnímat vše zcela svobodně, zdarma.