Fifejdy. Při kouření si často pootáčím cigaretou mezi prsty. Dělám to už cca 2 roky. Na tento detail začal jeden z pachatelů pravidelně upozorňovat až zde.