Existuje odlišný typ myšlení. Jde o komplexní soubory informací, které je často těžké, složité, zdlouhavé přeložit do slov