Entity / Reakce / Pocitové schémata

Jak jsem se stal obětí trestného činu a chci změnit svět :).

Stal jsem se obětí trestného činu / cíleného obtěžování. Pravděpodobně jsem vyřešil více, než bylo třeba. Čímž se objevil další problém.

 • Existuje problém, který přímo ovlivňuje životy mnoha lidí a tím pádem nepřímo v podstatě každého z nás
 • Takřka nikdo si to neuvědomuje

Pojďme si zahrát takovou hru:

 • Já vám popíšu něco, co se opravdu děje
 • Vy mi nebudete věřit
 • Budete mě považovat za šílence 
 • Já to postupně změním. 
 • A nebo se najde někdo kdo mi dokáže, že přeci jen máte poměrně dobrý odhad :). Ale i tak si tu a tam koupíte nějaký obraz ;). 
 • Zkrátka vyhrává ta strana, která si dokáže obhájit svůj argument

Entita / Entity 1 – je možné, že jde o dvojici

 • Zde sepisuji způsob, jakým se pachatelé snaží neustále provokovat
 • Z toho je patrná zaostalost těchto jedinců
 • Stále se opakujícím schématem je provokování co největším nesmyslem
 • Zároveň se na straně pachatelů neustále projevuje vztek z toho, že nerozbíjím věci, čemuž by se oni mohli smát a poslouchat mou bezmoc
 • Zcela retardovaný idiot je konsternovaný z možnosti vysílat podprahové informace + situace, kdy se dalším jedincům toto nechce řešit aby se neprozradili
 • Tento idiot je však naprosto neuvěřitelně zaostalý, jeho slovní zásoba má asi 80 slov
 • Proto jsou jím vytvořené podprahové informace na úrovní 5  letého, vztekajícího se dítěte
 • Jinak řečeno – veškeré schématka, nahrávky, zvuky, postupy, či cokoliv spojeno s tímto jedincem, či dvojící je natolik výrazné (tupé), že je naprosto irelevantní jaký hlas je použit
 • Na většinu schématek níže když se zareaguje klidným hlasem (v mém případě už naprosto znuděným), nastává tícho, protože takopvá reakce je absolutně nečekaná, či nechtěná
 • Často zmiňují: „Kámo, my ovládáme půlku Ostravy“

Tato entita má zcela jednoduché, primitivní řešení. Nečekaně.

 1. „Vím dopředu vše co řekneš.“
 2. „Jo? To teda chci vidět“
 3. „P.čovinu“ (bohužel výrazy jako nesmysl, hloupost apod. jsou pro tohoto dementa příliš směšné)
 4. „Následně bude chvilka ticha, protože budeš hledat a přehrávat / opakovat něco, co řekl někdo jiný“
 5. „Poté řekneš – ahaaa, tak co na to řekneš teď?“
 6. „A to už bude zase bod 3.“
 7. Následuje vztek, ticho, nadávky, pokusy typu „na to jsi přišel až teď?“. Tedy potvrzení bodu 3.

#1

Sdílení nějaké přednášky, edukativní informace apod.

Pokud malá odezva (žádný či nízký počet komentářů apod.) = „Adame, to tě přestane za chvilku bavit chápeš?“ + snaha podprahově vnucovat, jak jsou hlupáci nadlidi a všechno řídí oni + nikdo na ně nemůže

#2

 • V půlce zapisování jedné poznámky okamžitě pouštění nějaké jiné ohrané.
 • Hned vzápětí co nejotravnějším hlasem: „Kámo, nějak to nestíháš“

#3

 • Průběžně neustále pouštěna podprahová informace, že jde o cigány, kteří se baví sledováním některých počítaču a otravováním dotyčných lidí
 • K této možnosti se dostali krádeží nějakého počítače, v kterém byl potřebný software včetně nastavení
 • K tomuto se také často váže scénář, kde právě takto došlo k velké nepříjemnosti, protože šlo původně o velice propracované, zajímavé schémata, které mi měli ukázat zcela jiný svět.
 • Ovšem parta těchto primitivů se baví jen tím, že vytváří naprosto tupé věty za použití hlasů mé babíčky, různých přátel apod. 

#4

 • „Pouštíš dokola pořád to samé“
 • No však jo
 • Po chvilce ticha většinou následuje: „Kámo, chápeš? Já ho utýrám tady tím“

#5

 • „Kámo chápeš? On tě totálně zdevastuje“
 • Není vůbec zřejmé, na koho je toto mířeno
 • Primitivní snaha nějak rozhodit
 • V jednu chvíli je totiž použit dívčí hlas, který toto říká retardovanému pachateli
 • Hned následně však změna a retardovaný pachatel má toto říkat mě. Proto také snaha dodatečně měnit slovo „zdevastuje“ na „devastuje“

#6

 • Úprava některé z poznámek
 • „Ták, pěkně si to uprav“
 • Dnes (tj. 3..11.21), nově slyšeno dvojmo. Tzn jakoby spolu soupeřili dva jedinci
 • Nyní lze slyšet „Kámo, a máš to“ „Hahaaa“

#6

 • Vyvolávání vzteku či snaha ztrapňovat nějaké další jedince
 • Mnohdy jde jen o fiktivní, pomocné entity
 • Ty se jakoby neustále vztekají, nadávají, jsou bezmocné
 • Retardovaný mentál si takto asi vytváří iluzi nějaké nadřazenosti

#7

 • Častá snaha rozhazovat pomocí odlišných frekvencí. 
 • Zpravidla se děje pomocí hlasů a střídání pohlaví, otravný hlas, volání jménem
 • Viz německý výzkum, kde se uvádí, že mozek člověka toto nemá rád
 • Já však nepociťuji žádné účiynky. Je však také možné, že je to jen důsledek již ohrané situace

#8

 • Debílek je zahnán do kouta
 • Hned změna na diskuzi a změnu jakoby na oběti
 • Opět poukazuje na dvojici
 • Ženský a chlapecký hlas
 • Vzájemně si notují / přitakávají / podporují svoje poznámky

#8

 • „Trochu jsem to přehnal, to uznávám“
 • Toto se děje vždy poté, co je situace s nadáváním natolik trapná, že zasahují i další
 • Poté se vždy snaha vše vykreslit jako boj proti největšímu zlu na světe – tedy mě. Slušný bizár ne? 🙂