Skip links

Entity a stále stejná místa

Na určitých místech si všímám toho, že konkrétní hlasy, potažmo entity lze slyšet vždy ze stejných míst / směrů. 

  • Buď je tedy nutno splnit jasně dané podmínky / postupy
  • Možná by mohlo jít o snahu upozornit na místo, kde se pachatelé nachází (bohužel vzhledem k mé situaci je případná snaha o lokalizaci silně narušována)

UPDATE: Je zajímavé, že poté co jsem zveřejnil tento příspěvek se situace změnila a tedy specifické hlasy lze slyšet z jiných směrů.