Skip links

Děkujeme teda…

Toto se opakuje neustále. Avšak stále více dochází k posilování pocitu, že se jední o skupinu právě těch, kteří se dostali k něčemu, o čem nic neví a to „děkujeme“ je jen takové „oni to tak dělají“. Můj vzorec chování se zdá být sice pomalý, ale o to funkčnější a obsáhlejší/detailnější. Ukaž mi lepší způsob.