Co způsobuje největší problémy u tohoto typu obtěžování / Detailní a konkrétní informace

Sadistické, primitivní prase. Nelze nazvat jinak. A už jen tato situace je hojně zneužívaný prvek. Pachatel spoléhá na to, že se oběť bude ostýchat vyjadřovat se takto vulgárně, či ji to bude vytknuto jako např něco, co se nehodí. Dochází tak k situaci, kdy oběť, která je konkrétním jedincem zahlcována naprosto neuvěřitelnýma nechutnostma, je nucena o této svini psát slušně. 
 

1.

 • Tento jedinec záměrně pouští co nejotravnější / nejnechutnější zvuky
 • Např zvuky u videí různých poprav (Islámský stát) apod.
 • Toto začlo poměrně nedávno (cca 14 dní zpět). Předtím šlo o ojedinělé pokusy (2-3x a ty se zdály spíše jako staré nahrávky a jejich odzkoušení – navíc s jiným efektem)
 • Cílem jsou jak ti, kteří si to neuvědomují = jde o podprahové vnímání, kde je cílem vyvolat nějakou tragédii / narušovat psychickou pohodu, aniž by si to člověk uvědomoval, tak samozřejmě i ti, kteří toto slyší / vnímají vědomě a jde o jejich cílené obtěžování.
 • Zároveň jsou neustále zahlcování množstvím matoucích scenářů, které se však už jen opakují. Podrobnosti ohledně hlavního matoucího prvku – VF zvuku – se dozvíte dále
 • Lze nalézt vždy stejné cíle: provokace, znechucení, urážení, zesměšňování.

2.

 • Celá situace je problémová také z toho důvodu, že i když si člověk uvědomí, oč jde – ne každému se chce o tom psát. Což je trochu chyba. Avšak také nikdo takový být nemusí a jde jen o fiktivní entity / různé druhy hlasů, které se používají pro různé matoucí scénáře.
 • Pravděpodobně nejsem jediný, ale nelze poznat, nakolik jsou ostatní obeznámeni s celkovou situací.
 • Navíc je tato situace použita jako jeden ze scénářů namířen proti lidem jako já – tedy aktivním řešícím. Někdo neustále čeká až vše sepíšu, neustále nadává – proč už není to či ono zveřejněno, či jsem nepodal trestní oznámení. Záměrné vytváření dialogů tak, ať každý zní jako pachatel, tzn otravný idiot.

3.

 • Je naprosto zjevné, že tento jedinec není absolutně schopný snášet jakoukoliv urážku
 • Avšak vzhledem ke své inteligenci je to prakticky to jediné, co slyší.
 • Nakolik jsou do všeho zapojení jiní případní poškození nelze odhadnout, protože se může jednat o nahrávky z jakékoliv doby. Stejně tak jako o nahrávky fiktivní (což je také často se opakující situace).
 • Navíc dochází k jevu napojování = Tzn. lze slyšet nějakou informaci (která je myšlena pozitivně). Ta skončí – ale pokračuje jakoby stejný hlas dále, což mnohdy mění význam. Ne každý je schopen zaznamenat co je původní a co doplněná informace (postupně je však stále zřetelnější rychlé a zbrklé napodobování původních hlasů)
 • Mnohé komentáře jsou však aktuální a zmiňující detaily toho, co právě dělám – proto mám důvod domnívat se, že minimálně polovina zvuků nejsou nějaké dávné nahrávky.

4.

 • Vzhledem k použití VF zvuků jde však o dosti specifickou situaci. Jednak do všeho může zasahovat tinnitus, který si např. neuvědomuji a který vyrušuje určité pomocné informace.
 • Stejně tak to může dělat a také dělá sám pachatel. Tomu by rovněž odpovídal zvuk, který zní jako svazek několika VF tónů. Nicméně jako by se pachatel nyní bál jej vysílat.
 • Lze zaznamenat jen občasné pokusy. Zpravidla doprovázené nějakým dialogem, který má upoutat (spíše tedy nasrat) – člověk se do něj má zaposlouchat a nevšimnout si nárazovitého spuštění pískání. Což vždy v člověku vyvolává otázky, zda to ten debil myslí vážně. Proto zákonitě zvuk opět utichne a následuje např. po 5 min druhý pokus, tentokrát s pozvolným nárustem hlasitosti.
 • Protože mám v kanceláři relativně klid, v uších mi nyní nepíská – jsem schopen přesně zaznamenat moment, kdy se tak stane.
 • Toto se pachatel také snaži neustále komentovat tím, že si ono pískání spouštím sám, protože experimentuji s VF zvuky. Několikrát také v minulosti došlo k vazbení mikrofonu (tedy silnému zapískání), což je pachatelem označováno jako původce a spouštěč tinnitu (a tedy vše si dělám já sám v hlavě a pachatel za nic nemůže).
 • Když už, tak bych toto přisuzoval spíše době, kdy jsem dělal party fotografa ve Fabricu.
 • Podstatné však je, že nyní žádné pískání v uších neregistruji – minimálně ne slyšitelné. Vzhledem ke zjištění, jak propastný rozdíl je mezi tím, co člověk slyší vědomě a co mozek reálně vnímá – je složité jednoznačně říct, co se odehrává ve VF spektru.
 • Navíc dalším problémem je i fakt, že se tato oblast složitě měří. Alespoň tedy na základě softwaru, který jsem doposud našel. VF spektrum logicky znamená naprosto titěrné signály a hodil by se spektrální analyzér, který umí zoomovat VF složku. Či rovnou HW.
 • Samozřejmě informace jako tyto, které jsou výhradně výsledkem mnohaletého potýkání se s tímto problémem, pachatel vždy označuje jako nadiktovaný text. Zejména, pokud se snažím ležet, přemýšlet a řešit jednotlivé detaily. To má být vždy důkaz diktování. 

5.

 • Dle mého názoru lze jednoduše tyto zvuky vysílat tak, aby nebyly slyšitelné. To však pachatele dostatečně nevzrušuje a tak obtěžuje vybrané cíle zvukem slyšitelným. Navíc do všeho zasahuje řada faktorů jako subjektivní vnímání, narušování pachatelem pomocí VF zvuků, vlastnosti interiéru, okolní zvuky (auta, ventilátory, lidi atd atd.)
 • Často se zdá, že řada problému plyne ze situace, kdy pouze pachatel narušuje obětem soukromí a poslouchá je např. přes zavirovaný tel, počítač, pomocí VF zvuků atd. Má tedy lepší přehled. Akorát je totální idiot.
 • Což by zároveň vysvětlovalo situace, kdy jakoby záměrně dojde k zesílení zvuku / hlasu některé jiné oběti. Buď v momentě, kdy nadává pachateli  ten si to poté nahraje a pouští opakovaně, či fragment záměrně vytržený z kontextu a doplněný jinak.
 • Klidně se ale také může dít to, že situaci, stejně jako já, někdo řeší a pachatel se snaží to, co snímá u jedné oběti pouštět další a to ideálně tak, aby vše považovala za vlastní myšlenky. Tady se trochu sám zamotávám, protože to, co píšu je výhradně na základě vlastních zkušeností. Pointou však bylo, že se pachatel může snažit docílit situace, kdy poté dvě oběti zjistí, že mají naprosto identicky sepsané texty. Upřímně řečeno, nemám potřebu dále rozvíjet tento směr myšlenek, jelikož je mi to úplně jedno. Já vím co píšu, vím proč to píšu, klidně to zopakuji pomocí jiných slov. Zároveň se taky neustále snažím jasně a nahlas dávat najevo, že nic diktovat nepotřebuju. 
 • Jde tedy spíše zejména o další scénář, který má oběť omezovat pocitem, že případní svědci vše vnímají jen jako divadlo a oběť vůbec netrpí = vše je ji diktováno. Zde upozorňuji na detail, kdy pachatel toužebně očekává, že oběť přizná, že trpí, aby vlastně bylo zřejmé, že se něco děje.
 • Stejně jako provokativní dialogy (svědci, fiktivní entity, další pachatelé) jsou pouštěny i hlasy dalších oběti, které jakoby jsou již na pokraji sil, či hystericky nadávají. Což zmiňuji prakticky již od začátku. Tím si pachatel zkouší dokazovat nějakou svou nadvládu. Přitom je to pořád jen prase.
 • Co je hlavní, postupně se tyto situace změnily v nátlak, kdy pokud se něco stane, bude to má vina (protože vše nezveřejňuji dostatečně rychle) 
 • Zde ovšem také nutno uvažovat v rovině, kdy v případě,  že by se vše povedlo = policie případ vyřeší, ale reálně se veřejnost nikdy nedozví tyto detaily.