Cestování do minulosti je zbytečné

  • současná realita jako jedna z možností
  • lze se pohybovat zpětně, ne však dopředu
  • lze se pohybovat napříč jednotlivýma variantama a zkoumat dopad jakékoliv události
  • protože existují / dějí se všechny varianty zároveň (kvantová fyzika), není nutno měnit minulost
  • jde však o natolik komplexní vzorce, že problém spočívá v „dohledání“ požadované reality
  • je nutno „přečíst“ veškeré události vedoucí k dané variantě / realitě. Mnohdy jde o naprosté banality.
  • stejně jako ve snu je i v tomto směru nutno nahlížet na čas zcela odlišně = lze se tak narodit do „minulosti“. Tedy do doby, která z našeho pohledu „předcházela“ současnosti.
  • pomocí elektromagnetického vlnění lze „vysílat“ do mnoha realit zároveň

A co to jako má být? Poznámky ke scénáři pro film třeba :)).