Skip links

Brainfuck / Zápisky březen

[row] [col span__sm=“12″]

Začal jsem si všímat zvuků mobilu/zařízení komunikujícího s mobilní sítí v reproduktorech (můj telefon je vypnutý). To ostatně vysvětluje pravidelné škrábání ve stěnách. Orientace zejména na roh, kde sedím u počítače. Celkově pokračuje stále hysteričtější snaha o mou diskreditaci a zároveň snaha o psychický teror / vyvolávání agrese + intenzivní pouštění šumu (překrývající se pravidelný phaser efekt + pískání v uších). S tím souvisí zajímavý jev – při experimentování s šumem a jeho omezením jen na vysoké, konkrétní frekvence, avšak citlivé zařízení vnímá i nízkofrekvenční rezonující zvuk a tedy možnost jen lokálního užití, či ještě případně aplikací phaser efektu dojde v podstatě k vypnutí některých hlasů a dokonce jakoby okamžité uvolnění tlaku v uších/hlavě – příjemné. Pak následuje samozřejmě zkoušení všemožných kombinací, aby opět některé zvuky prošly. Ale jde o jasný důkaz, že někde kolem je pomatený jedinec). Ale pozor – reakce se dostavují na tak malé hlasitosti, že nutno myslet na situaci, kdy může obtěžovat někoho v okolí (což dle předpokladu bude použito i jako, v tomto případě nesmyslná, obhajoba daného jedince z okolí). Jelikož jsem neustále nucen poslouchat neuvěřitelně primitivní, stále dokola opakující se schémata, v podstatě je opravdu otravné. Existuje tedy varianta nijak se neprojevovat. Ale nehodlám akceptovat, že se toto děje. A zejména nehodlám akceptovat klepání na stěnu, vnucování, že mi zemřel některý z rodinných příslušníků + následné přehrávání hysterických scén (zjevně sehraných) jak se to lidé postupně dovídají. Poté vysmívání se, že hned neřeším a že je mi to ukradené. To vše jen proto abych se nemohl soustředit na práci.

[/col] [/row]