Informace, dotazy pro Českou akustickou společnost

Předpokládám, že stejně jako já, jste o společnosti, která sdružuje odborníky na akustiku, neslyšeli :). Fakt, že jsem tuto společnost našel přes Wikipedii už tedy nikterak nepřekvapí. 

Ovšem na druhou stranu uznávám, že se tato informace ozvala v ideální čas. Konečně se mohu někam obrátit s řadou dosti specifických dotazů a možná se zase posunout o něco dále. 

A zároveň tuto situaci využít jakožto ukázku cíleného poskládání informací tak, aby z něj obě strany vytěžily maximum. 

Příspěvek je veřejně proto, že vzhledem k množství informací, které prolétávají mou hlavou, je poněkud složitejší si vše pamatovat. Postupně jej doplňuji. 

Slyšení hlasů / Podrobnější souvislosti

 • Rozdílné projevy v uzavřeném prostoru (zejména kde se cíl útoku zdržuje dlouhodobě) a venku.
 • Pravděpodobně je to díky nutnosti vysílat venku / v otevřeném prostoru jiné zvukové vzorce = dopad na větší počet lidí = možnost prozrazení. To se zejména v mém případě pachatelům nehodí.
 • Mimo jiné také naznačuje na možnost skrytého jednání o kterém se nemusí vědět
 • Tu a tam výpady (agresivní, vulgární urážení) slyšitelné i venku. Možnost, že si pachatelé takto zkouší ověřovat zda se něco stane. A protože doposud ne, dovolují si stále více.
 • Dochází tak k intenzivnímu obtěžování zejména v uzavřených prostorách. V momentě, kdy je některý z pachatelů naprosto v koncích, dochází k “přepnutí” na pozitivní entitu a předpoklad, že toto stačí, aby mohlo být “mluveno” dál a bylo to vnímáno jako něco naprosto v pořádku. Jinak řečeno, pachatelé se na jednu stranu snaží oběť všemožně urážet a ponižovat, ale v momentě, kdy dojde k vyrušení hlasů nějakých zvukem = ihned lze vnímat panickou hrůzu u pachatelů. Často se dostavují hysterické nářky, brek, fanatické vztekání. Pachatelé stále dokola opakují jedno slovo tak dlouho, dokud se pravděpodobně zase nezačnou slyšet (a stejným způsobem poslouchají i cíl útoku) = “Jo, kámo, už jsme zase tam” / “Já se tam slyším” / “Nějak ti ten zvuk nefunguje” / “Dělám na tom kámo, za chvilku ho máme zpět
 • Zároveň lze toto jednání (tedy využívání pozitivních entit / hlasů) vnímat jako snahu u některých cílů (shodou náhod třeba u mě) vytvářet negativní asociace s čímkoliv pozitivním. Zejména tedy s možností slyšet případné něco jiného / informace vedoucí k rychlejšímu řešení situace

Vnucování konkrétních hlasů

 • na straně pachatelů panuje předpoklad, že když budou neustále vysílat své hlasy (přesnějí řečeno primitivně nastavené chorusy, flangery, rezonance – kdy člověku po chvilce poslechu lezou tyto zvuky už na nervy) – budou poté tyto zvuky / hlasy vnímání jako něco naprosti přirozeného.
 • Tedy že dojde k podobnému jevu, jako když člověk / mozek dokáže rozpoznat na základě konkrétních prvků hlas / projev někoho známého / přítele / blízkého. A také že takový hlas / zvuk bude vnímán jako něco přátelského / běžného. Předpokládám, že vás stejně jako mě berou mrákoty.

Debil který se cítí jako nepochopený génius

 • Tedy něco jako já.
 • Akorát že na straně pachatelů jde skutečně o debilitu. Naprosto absurdní projevy nějaké inteligence.
 • Např v jednom případě:
  • Vrcholným trikem pachatele je obtěžování způsobem, kdy poslouchá vybraný cíl skrze zvuk (tzn. snímá jej např pomocí zavirovaného telefonu).
  • Přitom se jej snaží neustále rozhazovat / OVLÁDAT vyřčením dalšího kroku.
  • Lze popsat asi jako: jdete na wc. Wc mají dveře. Blížíte se ke dveřím. Spustí se “Teď otevři dveře”. Když však předtím zastavíte – dojde ke změně. A je úplně jedno že se v půlce usekne právě spuštěné “Teď ote…” – “Dívejte jak tam stojí. Kámo chápeš? On dělá vždy přesně co řeknu”
  • Lze si představit jako “sampler” (některé z dalších obětí dokonce tyto jedince takto označují) a pouštění samplů v reálném čase na základě aktuálního dění. Tedy včetně neustálých chyb, následných vytáček atd.
  • Počet dostupných samplů se liší podle toho, zda např někdo hlásil odcizení kláves o 2 oktávách či 5 oktávách.
  • A všechno je prý spouštěno automaticky. Zde však pozor – pravděpodobně dochází i k využívání těchto metod a hlavně hrozí, že si toto spojíte s debilem o kterém píšu (on si to dá do portfolio 100%). Toto patří zase k jiné trosce.
  • U mě taky nezabraly (ne, toto není snaha o můj oblíbený vtip. Toto je výsledek pozdějšího vložení textu k předchozímu bodu = přerušení kontinuality. Schválně jestli toto rozluštíte).
  • Spojitost vidím zejména s počítači / telefony a mapování samplů na konkrétní sady akcí (viz některé dřívější příspěvky). Např spuštění prohlížeče = spuštění tichého samplu.

Neschopnost logicky reagovat

 • Pachatelé zjevně nejsou schopni reagovat na jakýkoliv logický argument.
 • Na jednu stranu se tedy neustálé ukájí tím, že mohou takto “veřejně” mluvit a dělají vše proto, aby byli slyšet. Avšak vše se musí dít tak, jak chcou oni. To znamená – neustále si nalhávat a vzájemně potvrzovat nějakou zkreslenou realitu, kde jsou nedoknutelní.
 • Pokud je někdo obětí cíleného útoku – je neustále zesměšňován, zahlcován sadou naučených scénářů / schémat.
 • Jakmile však dojde na situaci, že se dostanou do konfliktu s někým, kdo má o celé situaci přehled a zná dokonale veškeré ony předpřipravené scénáře – pachatelé najednou znejistí, vztekají se, “chtějí někoho jiného”, není to pro ně zábava. Zároveň se projevuje panická hrůza z veřejného ponížení a narušení “nedoknutelnosti”, které tito negramotní hlupáci snad věří (zde pozor – u označení tohoto typu zpravidla dochází ke snaze podprahově vnutit: negramotný = prostá, hoďnoučká bytůska, která se snaží taky bojovat v rámci svých možností a já se chovám jako povýšený, namyšlený hajzl. – Navíc toto, či obdobné schématka lze nalézt v řadě dalších situací = primitivní hra na city).
 • Citelné zejména během psaní textu. Avšak je možné, že pokud toto čte někdo, kdo je součástí “portfolia” 🙂 těchto šílenců, opět se spustí. Logičtěji možná zní, že se na tuto stránku vůbec nedostane, ale omyl. To je právě ona příjemná změna.
 • Lze tedy častěji slyšet, jak se skupinka primitivů snaží hledat nějaké nové cíle (které dokážou vše vnímat podobně jako já, ale neví co se děje) a obtěžovat je pomocí svých naučených schématek.
 • U nových obětí je pravděpodobné, že nebudou muset reagovat na nějaké protiargumenty a mohou si tedy vzájemně dokazovat / potvrzovat svou “nadřazenost”

Jak je možné bojovat proti parazitním zvukům / efekt Corpus

Nejprve – musím se smát tomu co se odehrává u tohoto typu příspěvků. Fanatické prase se může zbláznit a snaží se člověka podprahově zahltit tunou nesmyslů, jen aby jej svedl se záměru takové informace zveřejňovat.

Jde o retardované zbrklé nahrávky typu: “Když to zveřejníš, všem uškodíš”, “My si ty zvuky namapujeme a budeme ty lidi schválně týrat”. Totálni nesmysly, které jsou výplodem chorého mozku.

Pokud vás napadá myšlenka typu: “Tak asi to moc nefunguje, když pořád něco slyšíš”. Omyl. Funguje a to dost citelně. Jak jsem ale psal dříve – pachatelé jsou naprosto fanatické retardované prasata a tak mě jakožto někoho, kdo vše zveřejňuje zahlcují svazkem několika frekvencí najednou. Proto vypínám postupně jednu za druhou. Navíc je třeba postupovat obezřetně. Mnohdy vyrušením dvou frekvencí vznikne nová :). 

Některé zvuky později zveřejním. Jistě to bude dobrá vábnička. 

Pokud máte možnost, stáhněte si trial verzi programu Ableton. Je to software na produkci hudby. Poté experimentujte s efektem CORPUS, který aplikujete třeba na vstup z mikrofonu. Pozor na vazbu. Pomáhají zejména vysoké frekvence a malé hlasitosti. Výsledkem je tak v podstatě zvuk, který neslyšíte. Ale když se trefíte, najednou se něco vypne a vy to velice zřetelně cítíte. Já používám corpus STRING. Decay delší, např 1-2 sekundy. Ale to už záleží co bude fungovat u vás. Jakmile příjdu na nějaké konkrétní, příjemnější vzorce, napíšu o nich. 

A jen tak na závěr. Mě se to to sice netýká, ale nebylo k tomu daleko (viz příspěvek: Podniknuté kroky a hlavně je mi díky oněm událostem naprosto jasné, že se to v několika (ne-li v mnoha) případech odehrálo. Představte si, že se několik let léčíte např. s diagnostikovanou schizofrenií, cpete do sebe nějaké prášky, které silně ovlivňují psychiku, neustále je vám vnucováno, že jste duševně nemocný, máte totálně zdevastovaný život a ve finále zjistíte, že stačí stáhnout program Ableton a veškeré tyto zvuky vyrušit. A na toto určitě v rámnci řešení dojde!

A pro pořádek: S tímto také souvisí dlouhodobá informace, kterou lze vnímat. A to, že se vše děje jen proto, abych hledal nějaké řešení. Jakmile jej naleznu, někdo jej zneužije a neprávem použije ve svůj prospěch (finanční obohacení, či jiné způsoby). Proto zde mám ideálně uvést informaci, že jsem si tento postup “poslechl”, čímž se pak někdo chce obhajovat, či dokazovat, že to byl skutečně on, kdo “všechny zachránil”. Jistě, může jít o další ze scénářů, který má znechutit jakýkoliv postup / řešení. Ale stejně tak nehodlám dávat jakýkoliv prostor pro únikové manévry. Tím spíše, aby se nějakcí dementi obohacovali na úkor rozumných, nenáročných lidí. 

Hypersonický efekt / Velké tajemství

 • Je zde něco o čem se nemluví. A to vliv vysokých frekvencí na člověka a jeho mozek.
 • Frekvencí tak vysokých, že jsou dalece za hranicí slyšitelnosti. Např. 40 – 50 kHz. 
 • Měření dokázala, že alespoň jeden člen každé nástrojové skupiny vyzařuje zvuk s dostatečnou energií i nad 40kHz a spektrální složení některých nástrojů dosahuje až k 102,4kHz! 
 • V současnosti v podstatě neexistuje zařízení, které by bylo schopno takový zvuk reprodukovat. Veškerá technika je omezena hranici zpravidla 20 kHz, někdy 25 kHz.
 • To, že takový zvuk neslyšíme, že nemá na člověka vliv.
 • Je zcela jasně prokázáno, změřeno a známo, že vysoké frekvence přímo ovlivňují elektrickou aktivitu mozku.
 • Vy nepoznáte, zda zvuk, který posloucháte vysokofrekvenční složku obsahuje či nikoliv. Váš mozek však ano. A rozdíl je jasně měřitelný

Přírodní zvuky, zvuky deště, tekoucí voda

 • Vysokofrekvenční spektrum zvuků se samozřejmě netýká jen hudby. Je součástí i mnoha přírodních zvuků.
 • A právě TO je ten důvod, proč mnoho lidí tak miluje usínání za deště,  proč se mnoha lidem dobře přemýšlí ve sprše
 • Pokud si pustíte tyto zvuky na jakémkoliv zářízení – nelze tuto VF složku reprodukovat. Dochází tak jen k psychologickému efektu, kdy si v podstatě připomínáte něco příjemného.
 • A samozřejmě to může pomáhat / uklidňovat / zrelaxovat. Ale zároveň to taky neni ONO. Sprcha je prostě sprcha a déšť je déšt. 
 • Zkrátka – vyrazit ven a zaposlouchat se do šumnění lesa je něco, co NELZE nijak nahradit. 

A toto jsou témata, kterýma se zabývá PSYCHOAKUSTIKA. Něco, na co lidstvo již zapomnělo a je třeba si to zase připomenout. 

 

Pro představu / Co dokáže rezonance

 • Tentokrát se ještě musíte spokojit jen s popisem situace.
 • Byl jsem v kanceláři, večer, tma, klid. Najednou slyším dunění, citím vibrace. “Kurňa co to je?”. Otvírám okno a nejsem sto identifikovat směr, odkud zvuk přichází, nebo co je jeho původcem. Znělo to jako obří ventilátor, avšak nikdy předtím jsem nic takového na daném místě neslyšel.
 • Jdu tedy ven a zjišťuji, že je to auto s běžícím motorem na parkovišti (otevřený prostor, ale také budovy a odrazy). A mělo laděný výfuk.
 • Auto stálo od kanceláře minimálně 80 – 100m a navíc na opačné straně budovy. Zvuk tedy šel přes několik místností.
 • Teď k tomu přidejte situaci GANGSTALKING a cílenou provokaci. Souběžně s tím také podsouvání informací pomocí “pozitivních entit”, že jde o jednoho z pachatelů a takto probíhají některé útoky. Což vůbec není nereálný scénář.
 • Navíc je noc a ono auto působí na parkovišti poněkud podezřele (ale samozřejmě je zároveň nespočet vysvětlení toho, proč tam stálo).
 • Tak či onak – je to ukázka toho, jak může docházet k řadě konfliktů.
 • A asi není náhodou, že ono auto stálo pod městskou kamerou a na základě toho začly provokace.
 • Vtipnou tečkou za touto situací bylo, že poté, co jsem došel k onomu autu, projelo po nedaleké hlavní cestě černé BMW a zcela bezdůvodně 2x zatroubilo – na daném místě není nic, jen cesta. (obdobné situace se poslední dobou dějí častěji). To následně často spouští mnohé matoucí informace.
 • K žádnému konfliktu samozřejmě nedošlo a zase jsem odešel. Uvádím jen jako ukázku, jakou sílu vibrace mají a co se vše může odehrávat, aniž by byla známa příčina.

Detailní informace o zneužití VF zvuku

Detaily ohledně “hlasových linek”

 • Postaveno na VF zvucích – člověk je tedy spíše neslyší, jen vnímá.
 • Část je udělána záměrně tak, aby byla slyšet, ale ne pro každého. Jde záměrný, cílený útok a je tedy zneužito buď subjektivních sluchových vad, citlivého sluchu, či jiných prvků.
 • Jsou používány metody jako – postupné zesilování / zeslabování, přeskakování na jiné tóny v závěru vět. zde často slyšitelné překrývání několika slov, zvukových iluzí či jevů, jako např vnímání zvuků o stejné frekvenci, ale jiné hlasitosti apod. (připomínám VF spektrum a tedy prakticky nemožnost identifikace konkrétního tónu = pozornost se upíná spíše na význam / informaci)
 • Co se týče překrývání – jde buď o změnu výrazu “To je chytrák” / “To je ču.ák” a nebo o změnu tónu – jedno slovo míří dolů (jako závěr věty) a překrývá jej jiné (jakoby otázka). Snaha odvést pozornost jinam.
 • Hlasitá část tedy upoutává pozornost, což samo o sobě narušuje možnost přemýšlet (zejména vpočátku).

Experimenty se zvuky

 • Značný problém také způsobuje fakt, že ne každý má možnost věnovat se studiu DAV softwaru, tzn programů na produkci hudby a experimentovat se zvuky.
 • Navíc jde samozřejmě o oblast, kterou se pachatel snaží všemožně hystericky narušovat. Je zde použita taktika, kdy se pachatel snaží navodit pocit, že je to pro něj strašná zábava otravovat někoho, kdo neví, co nejlépe funguje (což samozřejmě v případě sadistického prasete bude současně i pravda).
 • Mnohdy také pomocí fiktivních entit, nebo fragmentů pomocných informací záměrně navede oběť na nějaký postup a poté vše záměrně zamotává. Konkrétně se často opakuje postup, kdy oběť pravděpodobně míří správným směrem, to je narušeno fiktivní entitou / hlasem, kdy je doporučen postup jiný (který navíc mohl fungovat v minulosti – oběť tím spíše přistoupí na tuto možnost – avšak jde o něco diametrálně odlišného). 
 • V mém případě se také zdá, že pachatel vyloženě šílí z faktu, že jsem schopen přicházet na jednotlivé postupy. Avšak mnohdy mě zajímá zejména hudba a kdyby mě to prase neotravovalo, v podstatě bych to asi takto detailně neřešil (zde pozor – dojde k podprahovému vnucování informace, že tím pádem je vše záměrné divadlo např některého z rodičů předešlé oběti a pachatel za nic nemůže)
 • Pachatel vyvýjí nátlak tak dlouho (zejména hrou na city), až oběť případně ustoupí ze zvoleného postupu během experimentování se zvuky – což se stane zejména ve chvíli, kdy se nemůže dopracovat žádného výsledku (částečně také díky soustavnému otravování). A vzápětí začne provokovat tím, že předchozí postup byl správný, či napoví zase jinou variantu a snaží se oběť o nejvíce rozhodit. 

VF zvuky = problém

 • Samozřejmě mohu doložit mnohé zvukové ukázky. Avšak je důležité mít napaměti fakt, že je vše postaveno na takřka neslyšitelných, specifických zvucích. 
 • Což je v přímém rozporu s tím, co většina lidí čeká od nějaké ukázky. Tzn. PLAY = WOW, Tak to je masakr. To jsem nevěděl. STOP = ticho. 
 • Ačkoliv existují specifiké zvuky, kde se projevují velice zvláštní akustické jevy – jde o natolik titěrné zvuky, že je pravděpodobně ne každý bude vnímat.
 • Navíc je také možné, že nějakou dobu trvá, než si je člověk naposlouchá.
 • Nemám jistotu, že tím nedojde ke spuštění toho, co slyším já. S největší pravděpodobností nikoliv, ale člověk nikdy neví. Tak či onak, jde mnohdy o zvuky / efekty, které lze dnes slyšet v řadě písní (skoro až přebuzený efekt flanger, chorus).
 • Zde pozor – aby nedošlo ke zbytečnému konfliktu. Pointou je zejména zdůraznit fakt, že je rozdíl něco OVLÁDAT / CHÁPAT a naopak. I proto jedna reklama na efekt FLANGER zmiňuje kapely typu BEATLES jakožto MASTERS OF FLANGER. Jde totiž o jedno z tajemství hudby. Něco co v podstatě nejde slyšet, ale spíše vnímat. A právě uvědomnění tohoto faktu je něco, čemu se chci věnovat. Ono totiž klidně také může jít o prvek, kterým lidstvo zniči samo sebe. Aniž by si uvědomovalo, že šlo o toto. Teoreticky by se to tedy stát nemělo :). Každopádně asi každý chápe, jak v takové situaci vyznívá situace, kdy vás obtěžuje tupé prase a strašně ho vzrušuje, že mi brání ve zkoumání tohoto jevu a zároveň pokud na něco příjdu, tak si to ukradne.
 • Ony speifické akustické jevy se projevují tak, že lze v podstatě “slyšet” neslyšitelný zvuk. Nelze popsat jinak.
 • Dokážete přesně popsat, že se “tam” něco mění, ale jde o neslyšitelnou složku.  A zrovna tyto zvuky jsou poměrně složité a je v nich ukryto velké tajemství (v podstatě takový hypersonický efekt).
 • Samozřejmě se tím pádem musí odehrát standardní scénář, že je někdo zneužije naprosto ubohým způsobem a ukájí se tím, že může někoho otravovat způsobem, který takřka nikdo nezná (a to i na úrovni odborné veřejnosti.
 • Mnohdy na to oběť dokonce nepříjde nikdy a výsledkem jsou pak diganózy schizofrenie, slyšení hlasů atd.

Co způsobuje největší problémy u tohoto typu obtěžování / Detailní a konkrétní informace

Sadistické, primitivní prase. Nelze nazvat jinak. A už jen tato situace je hojně zneužívaný prvek. Pachatel spoléhá na to, že se oběť bude ostýchat vyjadřovat se takto vulgárně, či ji to bude vytknuto jako např něco, co se nehodí. Dochází tak k situaci, kdy oběť, která je konkrétním jedincem zahlcována naprosto neuvěřitelnýma nechutnostma, je nucena o této svini psát slušně. 
 

1.

 • Tento jedinec záměrně pouští co nejotravnější / nejnechutnější zvuky
 • Např zvuky u videí různých poprav (Islámský stát) apod.
 • Toto začlo poměrně nedávno (cca 14 dní zpět). Předtím šlo o ojedinělé pokusy (2-3x a ty se zdály spíše jako staré nahrávky a jejich odzkoušení – navíc s jiným efektem)
 • Cílem jsou jak ti, kteří si to neuvědomují = jde o podprahové vnímání, kde je cílem vyvolat nějakou tragédii / narušovat psychickou pohodu, aniž by si to člověk uvědomoval, tak samozřejmě i ti, kteří toto slyší / vnímají vědomě a jde o jejich cílené obtěžování.
 • Zároveň jsou neustále zahlcování množstvím matoucích scenářů, které se však už jen opakují. Podrobnosti ohledně hlavního matoucího prvku – VF zvuku – se dozvíte dále
 • Lze nalézt vždy stejné cíle: provokace, znechucení, urážení, zesměšňování.

2.

 • Celá situace je problémová také z toho důvodu, že i když si člověk uvědomí, oč jde – ne každému se chce o tom psát. Což je trochu chyba. Avšak také nikdo takový být nemusí a jde jen o fiktivní entity / různé druhy hlasů, které se používají pro různé matoucí scénáře.
 • Pravděpodobně nejsem jediný, ale nelze poznat, nakolik jsou ostatní obeznámeni s celkovou situací.
 • Navíc je tato situace použita jako jeden ze scénářů namířen proti lidem jako já – tedy aktivním řešícím. Někdo neustále čeká až vše sepíšu, neustále nadává – proč už není to či ono zveřejněno, či jsem nepodal trestní oznámení. Záměrné vytváření dialogů tak, ať každý zní jako pachatel, tzn otravný idiot.

3.

 • Je naprosto zjevné, že tento jedinec není absolutně schopný snášet jakoukoliv urážku
 • Avšak vzhledem ke své inteligenci je to prakticky to jediné, co slyší.
 • Nakolik jsou do všeho zapojení jiní případní poškození nelze odhadnout, protože se může jednat o nahrávky z jakékoliv doby. Stejně tak jako o nahrávky fiktivní (což je také často se opakující situace).
 • Navíc dochází k jevu napojování = Tzn. lze slyšet nějakou informaci (která je myšlena pozitivně). Ta skončí – ale pokračuje jakoby stejný hlas dále, což mnohdy mění význam. Ne každý je schopen zaznamenat co je původní a co doplněná informace (postupně je však stále zřetelnější rychlé a zbrklé napodobování původních hlasů)
 • Mnohé komentáře jsou však aktuální a zmiňující detaily toho, co právě dělám – proto mám důvod domnívat se, že minimálně polovina zvuků nejsou nějaké dávné nahrávky.

4.

 • Vzhledem k použití VF zvuků jde však o dosti specifickou situaci. Jednak do všeho může zasahovat tinnitus, který si např. neuvědomuji a který vyrušuje určité pomocné informace.
 • Stejně tak to může dělat a také dělá sám pachatel. Tomu by rovněž odpovídal zvuk, který zní jako svazek několika VF tónů. Nicméně jako by se pachatel nyní bál jej vysílat.
 • Lze zaznamenat jen občasné pokusy. Zpravidla doprovázené nějakým dialogem, který má upoutat (spíše tedy nasrat) – člověk se do něj má zaposlouchat a nevšimnout si nárazovitého spuštění pískání. Což vždy v člověku vyvolává otázky, zda to ten debil myslí vážně. Proto zákonitě zvuk opět utichne a následuje např. po 5 min druhý pokus, tentokrát s pozvolným nárustem hlasitosti.
 • Protože mám v kanceláři relativně klid, v uších mi nyní nepíská – jsem schopen přesně zaznamenat moment, kdy se tak stane.
 • Toto se pachatel také snaži neustále komentovat tím, že si ono pískání spouštím sám, protože experimentuji s VF zvuky. Několikrát také v minulosti došlo k vazbení mikrofonu (tedy silnému zapískání), což je pachatelem označováno jako původce a spouštěč tinnitu (a tedy vše si dělám já sám v hlavě a pachatel za nic nemůže).
 • Když už, tak bych toto přisuzoval spíše době, kdy jsem dělal party fotografa ve Fabricu.
 • Podstatné však je, že nyní žádné pískání v uších neregistruji – minimálně ne slyšitelné. Vzhledem ke zjištění, jak propastný rozdíl je mezi tím, co člověk slyší vědomě a co mozek reálně vnímá – je složité jednoznačně říct, co se odehrává ve VF spektru.
 • Navíc dalším problémem je i fakt, že se tato oblast složitě měří. Alespoň tedy na základě softwaru, který jsem doposud našel. VF spektrum logicky znamená naprosto titěrné signály a hodil by se spektrální analyzér, který umí zoomovat VF složku. Či rovnou HW.
 • Samozřejmě informace jako tyto, které jsou výhradně výsledkem mnohaletého potýkání se s tímto problémem, pachatel vždy označuje jako nadiktovaný text. Zejména, pokud se snažím ležet, přemýšlet a řešit jednotlivé detaily. To má být vždy důkaz diktování. 

5.

 • Dle mého názoru lze jednoduše tyto zvuky vysílat tak, aby nebyly slyšitelné. To však pachatele dostatečně nevzrušuje a tak obtěžuje vybrané cíle zvukem slyšitelným. Navíc do všeho zasahuje řada faktorů jako subjektivní vnímání, narušování pachatelem pomocí VF zvuků, vlastnosti interiéru, okolní zvuky (auta, ventilátory, lidi atd atd.)
 • Často se zdá, že řada problému plyne ze situace, kdy pouze pachatel narušuje obětem soukromí a poslouchá je např. přes zavirovaný tel, počítač, pomocí VF zvuků atd. Má tedy lepší přehled. Akorát je totální idiot.
 • Což by zároveň vysvětlovalo situace, kdy jakoby záměrně dojde k zesílení zvuku / hlasu některé jiné oběti. Buď v momentě, kdy nadává pachateli  ten si to poté nahraje a pouští opakovaně, či fragment záměrně vytržený z kontextu a doplněný jinak.
 • Klidně se ale také může dít to, že situaci, stejně jako já, někdo řeší a pachatel se snaží to, co snímá u jedné oběti pouštět další a to ideálně tak, aby vše považovala za vlastní myšlenky. Tady se trochu sám zamotávám, protože to, co píšu je výhradně na základě vlastních zkušeností. Pointou však bylo, že se pachatel může snažit docílit situace, kdy poté dvě oběti zjistí, že mají naprosto identicky sepsané texty. Upřímně řečeno, nemám potřebu dále rozvíjet tento směr myšlenek, jelikož je mi to úplně jedno. Já vím co píšu, vím proč to píšu, klidně to zopakuji pomocí jiných slov. Zároveň se taky neustále snažím jasně a nahlas dávat najevo, že nic diktovat nepotřebuju. 
 • Jde tedy spíše zejména o další scénář, který má oběť omezovat pocitem, že případní svědci vše vnímají jen jako divadlo a oběť vůbec netrpí = vše je ji diktováno. Zde upozorňuji na detail, kdy pachatel toužebně očekává, že oběť přizná, že trpí, aby vlastně bylo zřejmé, že se něco děje.
 • Stejně jako provokativní dialogy (svědci, fiktivní entity, další pachatelé) jsou pouštěny i hlasy dalších oběti, které jakoby jsou již na pokraji sil, či hystericky nadávají. Což zmiňuji prakticky již od začátku. Tím si pachatel zkouší dokazovat nějakou svou nadvládu. Přitom je to pořád jen prase.
 • Co je hlavní, postupně se tyto situace změnily v nátlak, kdy pokud se něco stane, bude to má vina (protože vše nezveřejňuji dostatečně rychle) 
 • Zde ovšem také nutno uvažovat v rovině, kdy v případě,  že by se vše povedlo = policie případ vyřeší, ale reálně se veřejnost nikdy nedozví tyto detaily. 

A najednou ticho. Jak to?

Velice zajímavý poznatek. Dnes jsem fotil jeden byt na Jižní ulici v Ostravě Zábřehu. To je kousek od Bělského lesa. 

Po cestě na ono místo se odehrával klasický scénář – snaha provokovat. Ale je to vždy stále dokola, takže tomu již ani nevěnuji pozornost. 

Jakmile jsem vstoupil do onoho bytu, pohltilo mě naprosté ticho. Většinou se skupina hlupáků (později pravděpodobně už jen jeden) bavila narušováním pozornosti a snahou abych udělal při focení chybu. Ovšem najednou nic. 

Žádné pískání v uších, žádné parazitní zvuky. Když jsem se hodně soustředil, slyšel jsem jen hodně tiché a asi hodně vysokofrekvenční nadávání. Snahu pořád upoutávat pozornost. Zvuk to byl však natolik titerný, že se při jakémkoliv pohybu ihned dostal mimo pozornost. 

Zkusil jsem otevřit okno a zaposlouchat se do okolních zvuků, zda není něco jinak. Ničeho zvláštního jsem si nevšiml. Najednou jsem nakrátko uslyšel tiché, ostré VF pískání. Jakoby pouze jeden tón, což se odlišuje od standardních zvuků, které slyýchávám. Avšak cca po 10 vteřinách utichlo. Zvlášť když jsem pobízel pachatele “No pojďte, prozraďte mi všechno”.  

Po celou dobu se situace nezměnila. Později jsem také zkusil akustiku bytu pomocí zpívání a byla zvláštní. Žádný tón přiliš nerezonoval, hlas se příjemně rozléhal. Přitom se mi byt zdál stejný jako mnoho jiných, které jsem fotil. Že by šlo o přímou souvislost? 

Tak či tak jde o jasný důkaz, že záleží na zcela konkrétních prvcích. A bez nich zjevně nelze parazitní zvuky spouštět / slyšet. 

Co bych tento rok chtěl zkoumat

 • Hypersónický efekt – je skutečně lidstvo ochuzováno o ty zásadní frekvence? Veškerá elektronika je schopna produkovat zvuk jen ve slyšitelném pásmu (do 20kHz). A co ten zbytek? Je přece dokázáno, že vyšši frekvence mají výrazný vliv.
 • Člověk a magnetické póle – cítím, že tady je skryto mnoho tajemství
 • Zvuk a jeho vliv na člověka – zvuk je dodnes nepochopen. Mnoho lidí cití jeho pozitivní účinky skrze hudbu, avšak přesně nechápou proč je něco příjemné a něco nikoliv. Či si dokonce vůbec neuvědomují, že spolu dané prvky souvisí.

Slyšení hlasů v česku

Slyšení hlasů v Česku.

Jsem jediný? Jistě že ne!

Několik článků spojených s tímto tématem. Avšak vysvětlení vždy chybí. 

balit

iDnes.cz / Slyšet v hlavě cizí hlas není nic neobvyklého / Může radit i šikanovat

 • Šikanovat? Vážně? #ironie
 • Dar, nebo prokletí? Řada lidí má zkušenost s neexistujícími hlasy. Pro někoho nemoc, pro jiného spirituální dar. V Česku roste hnutí s názvem Slyšení hlasů, v Evropě má tisíce stoupenců, všímá si článek z týdeníku 5plus2.

 

Hospodářské noviny / Slyšíte hlasy? Není to nemoc

 • Úryvek textu: „Slyšení hlasů je psychická realita, když člověk slyší hlas, oblasti důležité pro řeč a slyšení v mozku fungují stejně, jako když hlas slyšíte reálně.
 • Slyšet hlasy není schizofrenie, hlasy vás nesmí omezovat, důležitý je vztah s hlasem. „
 • K poslední větě mám značnou výhradu. Pochopíte proč. 

Rozhlas.cz / Mohou být pečující i agresivní. Slyšení hlasů je běžný lidský prožitek, říká terapeutka a adiktoložka

 • Když lidé slyší hlasy ve své hlavě, automaticky se nabízí, že je to průvodní jev nějaké duševní nemoci a že je třeba je umlčet vhodnou medikací.
 • Někomu ale hlasy nejen nevadí, ale mohou pro něj být i příjemnou společností.
 • O slyšení hlasů v Diagnóze F mluvila terapeutka a adiktoložka Lenka Škvorová.

TV / Dokument / Hlasy z druhé strany

 • Byl prostě fenomén! Marcello Bacci, rodák z Grosseta, byl skromný a zdrženlivý muž, který se léta živil prodejem domácích spotřebičů.
 • V roce 1974 se mu podařilo pomocí rádia zachytit něco nevídaného – hlasy z druhé dimenze, těch, kteří již zemřeli.
 • „Největší šok mého života jsem zažila v okamžiku, kdy se z rádia ozval hlas mého zesnulého syna,“ potvrzuje neuvěřitelné umění Marcella Bacciho jedna z žen.
 • V našem unikátním dokumentu uvidíte tohoto úžasného muže, který letos v červenci zemřel ve věku 92 let, při práci. Jak naladí rádio na krátkovlnnou frekvenci, vyhledá tiché pásmo a pak se ozvou autentické hlasy z druhé strany….
 • Moje osobní poznámka: dokument je někde z 80., 90. let. Tomu také odpovídají efekty aplikované na hlasy. Zároveň jsem si taky všiml, že vždy nejprve řeknou jméno. Poté lidé věří, že jde o jejich syna, či někoho blízkého.

  Netvrdím, že bylo vždy cílem něco špatného, ale není těžké si představit situaci „Jsem tvůj syn, mluvím na tebe z ráje, kamarád potřebuje peníze, pomož mu“.

ČT2 / Dokument / Když slyšíme v hlavě hlasy

 • V průběhu staletí mnoho slavných kreativních lidí tvrdilo, že slyší hlasy. Německá polyhistorička z 12. století Hildegarda von Bingenová konstatovala, že tento jev zažívala od mladého věku. V poslední době se slyšené hlasy obecně považují za příznaky duševních chorob – konkrétně schizofrenie.
 • Tento německý dokument běžel i na Prima ZOOM. Bylo to v době, kdy jsem teprve začínal vše vnímat.
 • A už tehdy mi bylo jasné že něco nesedí. A protože jeden z případů z tohoto dokumentu je v podstatě naprosto identický jako situace u mě, jen mě to utvrdio.
 • Jde o ženu, která se svěřuje se situací, kdy např. odchází z práce a slyší hlas „Právě otevřela dveře“ „Právě opustila budovu“. Mimochodem, právě tato žena se nyní věnuje přednáškám o hlasech např na TedX, což je populární platforma pro přednášky.

eMimino / Diskuze / Mé dítě slyší hlasy

 • Úryvek: ….“Trocha to zkrátím – v podstatě řekl že i když si říká že už bude hodný a nebude drzí tak pak mu ta hlava a ten hlas řekne co má udelat a on to udělá. Prý je to takový legrační hlas že se mu někdy musí i smát a že ho to pak mrzí, ale neumí mu odolat. Také říkal že někdy ty hlasy slyší venku….“

Reflex / Gang stalking: Výplod mysli, který může žít svým životem

 • Na toto téma jsem v současnosti poněkud senzitivnější. Zejména pak ve spojitosti s výrazy jako „výplod mysli“ apod.
 • Tento článek je taková modelová situace na téma Oběť trestného činu hledá pomoc + odborný posudek / diagnóza.
 • Posudek samotný je pak asi ta nejčastěji stanovená diagnóza. Samozřejmě na základě odborných znalostí této problematiky.

  „Podle toho, co píšete, zřejmě opravdu trpíte psychózou a měl byste se léčit.“ – co vás může více nabít pozitivní energií, než pocit, že se prostě máte kam obrátit.

 • S Gang stalkingem mám osobní zkušenost (byť se všichni – poslední dobou i sami pachatelé – shodneme na tom, že nudnější oběť, než mě, si asi vybrat nelze) . A povedlo se mi dát dohromady mnoho detailních informací o tomto činu. Upřímně řečeno mě tak nějak vyloženě sere, že já, fotograf, tedy člověk co má řešit obrázky, mám v tomto směru více znalostí / informací než policie, psychiatři či psychologové, kteří na veškeré tyto problémy používají jedno a totéž zaklínadlo.
 • Tento samotný fakt ještě možná není to nejhorší. Člověk se učí celý život. Problém je zejména v nepochopitelném / „zhypnotizovaném“ / automatickém nebo kdo ví jak to nazvat (zkostnatělém není to pravé), postoji k tomuto problému.
 • Výsledkem je tedy pro mnohé co? Situace, kde já, řadový ostravák tvrdím, že vím více než všichni doktoři a celá policie dohromady. Až se člověku pomalu ani nechce přemýšlet nad jakoukoliv jinou variantou než tou, která se přímo nabízí :).

Czechfreepress / Gang stalking a amatérizmus státních orgánů a institucí

 • Vidím řadu totožných názorů.
 • Úryvek: Gang stalking je kriminalita, při které organizovaná skupina, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, systematicky napadá vybraný cíl, TI – targeted individuals, ve snaze zničit všechny oblasti jeho života, společenskou, pracovní i rodinnou. To může vést až k tragickým událostem.

Video / Lets hack your home network

I my samozřejmě máme své pionýry v edukačních videích s touto tématikou #Jakub Čížek, či vizionář a legenda mezi českými youtubery, pan David Gruber (který svá videa točil a publikoval už několik desítek let před tím, než vůbec youtube vznikl. Zkrátka zcela odlišný psychovzorec). Avšak, a to bez jakékoliv urážky, všichni se asi shodneme na tom, že video níže má prostě jiný nádech. Amíci obecně jsou v tomto směru úplně jinde než my. Možná dokonce my, češi, jsme jinde než všichni ostatní.

Kupodivu se mi zdá, že dodnes většina producentů videí necítí “TO”. Mnoho české produkce je taková nemastná, neslaná. Stále se neumíme pořádně odvázat (čest všem vyjímkám). Já, na první pohled emočně plochý ajťák, mám překvapivě hodně vyvinutý cit pro nonverbální komunikaci. Rád ji sleduji, obdivuji a rád bych se něco takového naučil. Vyloženě zbožňuju určité krátké sekvence verbální a nonverbální komunikace a docela by mě zajímalo, zda tyto detaily registrují i jiní.

Ale pojďme se zase trochu vzdělat.

Přidávám i výlet do dávných dob. A aby bylo jasno – tyhle videa budou vždy bizár. Ovšem nechci, aby byly vnímány jako zesměšňování, ale spíše takový učebnicový příklad té naší české povahy. Umíme si dělat srandu sami ze sebe. Ale myslíme to dobře. A můžeme si to dovolit!

A na závěr. Uznávám, že poznámku ohledně léků sám tu a tam používat. Ale i tak si zaslouží jeden gif. Navíc je toto asi jediný příspěvek, kde si jej dovolím vložit ;). #uvolnete se prosím #david gruber

Toto jsou ty vibrace chápete?

Jistě – reklamy na prací prášky, půjčky atd. mají taky své příznivce. Jenže, abyste pochopili o čem to píšu – koukněte na tuhle reklamu. Can you feel it? To je to “Hippies were right: Its all about vibration, man!”. Takové pocity bych chtěl zakomponovat i do svých marketingových aktivit, které v průběhu tohoto roku spustím :).

Mimochodem, zde se dá inspirovat i v hudební produkci ;).

Pokud bych měl odpovědět na otázku, zdá podobný feeling vnímám i u nějaké české reklamy – hned mě napadne Česká spořitelna. Není to sice tolik o humoru, ale je to tam! Informace o kampani zde.

Debra Lampshire

Heroes in low frequency

Debra Lampshire

Úžasná řeč. Vystížná slova. To, v čem já zatím trochu pokulhávám :). Tento rok se však zkušenosti těchto lidí, naše zkušenosti, spojí a přepíší se dějiny!

Podařilo se mi kontaktovat další oběti / Výměna postřehů

 • Povedlo se mi dohledat a zkontaktovat další lidi, kteří se potýkají s tímto druhem obtěžování.
 • Proto není absolutně žádný pochyb o tom, že si cokoliv z toho vymýšlím.
 • Celý problém reálně existuje, mám o něm mnoho podrobných a detailních informací + vím o dalších poškozených u kterých vše probíhá identickým způsobem (+ lokální / osobní detaily)

UPDATE:

 • Jako vždy – po chvilce doskakují podprahové sdělení (které však díky četnosti já už normálně slyším)
 • Snaha vnutit, že:
  • Jsem si toto jen vymyslel abych zastrašil pachatele.
  • Např emaily si posílám sám 😀
  • Jde o některého z pachatelů, který chce být v kontaktu s obětí (což, mimo jiné, rovněž potvrzuje celý čin :)).
  • Jde o některou z obětí, která se mi snaží takto pomoc. Ta má zároveň přehled o veškeré komunikaci (tato část je společná i pro předchozí bod). Snaha vyvolat nepříjemný pocit v případě, že by např šlo o komunikaci pouze s jedním poškozeným (což i tak stačí).

Všímáte si těch tragických a nervóznách postupů? Navíc se stále opakuje jeden a tentýž vzorec = podprahové podsouvání informací a neschopnost pochopit, jak to, že já vše slyším a proto je výsledkem naprosto trapná snaha, kdy se dementi snaží podsouvat nějaké pocity a předpokládají, že je nelze slyšet 🙂