Upoutávání pozornosti / Vnucování se zvukem

Scénáře / Krátké / Hromadný seznam

Několik nahrávek

28.11.2021

29.11.2021

Slyšení rezonance

Úvaha / Situace a možnosti

Debra Lampshire

Průběžná provokace

Trapno / Lítost

Přehlcení

Poznatek / Zvuk, obyčejná sinusovka, rychle zaniká. Avšak stále hraje.

Upozornění

Pár větiček

13/1 A další podrobnosti

Poznatek s nepříjemnou předtuchou / Stimulace vnitřního ucha

Informace / Rómové a hlasy

Často se opakuje / Komentování zvuků během přemýšlení či čekání během uploadování fotky