#50

Poznámky k přáípravě na sdílení webu:

 • proč píšu takto veřejně – může pomoci jiným
 • přidat část: proč by lidé jako já nemuseli ubývat – odkaz na továrna na sny, fotografie 
 • mozek, uchování informace, proč pocit, že jsem něco zapomněl a ne samotná informace, kterou jsem zapomněl?
 • impulsovité zvuky + podmíněné reflexy – lze takto vybudovat podmíněný reflex, tzn sna konkrétní impuls se spustí jakoby slovo? Podobně jako lze identifikovat podle řeči člověka, protože zazní nějaký signifikantní prvek / zvuk / slovo
 • stránku vytvořit podobně jako příspěvek hlasy > jiný úhel
 • rozděli slyšitelné a neslyšitelné zvuky
 • waveform, zvuk podobný lazení rádia > souvislost?
 • Více se dotazovat v diskuzích
 • Elektromagnetické vlnění vs. zvuk – podstata přenosu
 • Mozek, elektřina – lze nějak narušit přirozenou trasu? Tzn tlaková vlna > ucho > měnič na elektrický signál. Lze takto podsouvat parazitní signály? Či šlo by takto vrátit sluch neslyšícím?
 • Nahlodávání sebevědomí > neustále je něco špatně