#48

Lovec sinusoid (nyní není řeč o holkách :). A propo – tento výraz jsem vnímal již před 2 lety. Avšak absence souvislostí. 

Waveform: SINUS 
Generátor frekvencí = volně dostupná aplikace pro mobilní telefon

  • Následující hodnoty nejsou s přesností na HZ – lazeno dle sluchu
  • Centrum Ostrava, sezení v autě: 450 Hz
  • Poté 380 + 560 Hz = zde důležitý prvek. Spojení dvou frekvencí, sinusovitá křivka = složitě se určuje tón. Je takový, tak i tak. Navíc možná umožňuje slyšitelnost vždy jedné z frekvencí v závislosti na okolním hluku
  • 650 Hz = začíná být lehce slyšet parazitní přerušovaný tón / šum, o kterém jsem již psal

Zajímavé poznatky:

  • hlasitost frekvencí kolísá (kromě jasně daného vzorce: čím vyšší, tím hlasitější a pak zas tišší samozřejmě). Stojaté vlnění?
  • necháte-li nějakou frekvenci chvilku puštěnou, rychle ji přestanete registrovat. Dokonale splyne s okolím. Přesto ji lze stále slyšet, když se na ni budete soustředit (ideálně když máte hudební sluch a dokážete si zapamatovat puštěný tón)
  • nedívám-li se na mobil, je překvapivě složité určit zdroj zvuku
  • mnohdy zcela obyčejná frekvence / tón zní jakoby v hlavě
  • podotýkám, že souvisí s malým, uzavřeným, tichým prostorem = interiér auta