#39

 • Bohužel často je napadána hudba.
 • Mnohdy tak dochází k situaci, že puštění hudby zesílí slyšitelnost určitých parazitních zvuků (pravděpodobně díky komplexnosti, mnoha různým kombinacím zvuků, ale také jasně daným vzorcům)

Pokud se celá situace řeší, odehrává se např toto:

 • neustále vytvářeno několik entit, které se mají jevit jako entity pomocné (jedinci, kteří vše znají a snaží se pomáhat, vyšetřující policisté, jiní poškození)
 • z pohledu poškozeného jde však mnohdy o situace, kde velice zaleží na tom, co poškozený udělá. A samozřejmě takřka nikdy nepostupuje správně a kazí tím “jedinečnou” možnost pachatele odhalit
 • pomocné entity se tak mnohdy vztekají, že poškozený by to mohl řešit mnohem lépe, zvlášť když mu vše diktují.
 • navíc celý případ vůbec není složitý a kdyby poškozený trochu přemýšlel, tak na vše příjde
 • celkově vzato – na poškozeného je neustále vyvíjen nátlak. Snaha za každou cenu znepříjemnit, oddálit řešení.
 • pokud je odhalen jakýkoliv prvek a není v podstatě souběžně s tímto odhalením v reálném čase ihned přepisován na web (zbrkle, nepromyšleně=větši pravděpodobnost diskreditace), je použita taktika “diktování”. Na vše tedy přichází někdo úplně jiný, který hrdinně vše vysílá do éteru a zachraňuje svět. A zejména pokud je zřejmé, že bude sepisován nějaký příspěvek, je tato situace nejcitelnější. Lze vyloženě slyšet urputnou snahu diktovat takřka každé slovo. To samozřejmě proto, aby pozornost byla odvedena jinam. 
 • Já samozřejmě nemám nic proti kolektivní spolupráci. Je ale také nutné myslet na možnost, že mnohé je opravdu jen iluze a celý čin se děje skrytě, či se vše odehrává v různých městech, aby nedošlo ke spojení několika poškozených (a takový scénář poněkud narušuje tento web – o to víc skupina na FB).
 • Ačkoliv je následně zesměšňován nezájem o tyto informace (tedy např žádní fanoušci ve skupine – stejně tak je neschopnost reagovat na dotazy – a kdo teda ví, že je řeč o mě, když jsem neustále jakoby veřejně ztrapňován? Mnohdy vyloženě žadoním (sarkasticky) o zřetelnou slyšitelnost svého jména a ne takové mumlání překryté ještě několika vrstvama dalších samplů.

Změna hlasů / nálad

 • rovněž často se opakující taktika
 • to, co říká poškozený je opakováno, ale dívčím či dětským hlasem a navíc jsou aplikovány určité efekty, které evokují např strach, smutek apod. (tyto postupy jsem částečně prozkoumal a napíšu o nich příspěvek). Ostatně, něco už je v sekci Zvukové postupy
 • poté následují různá úchylná zvolání odporným mužským hlasem “Adámku” “Aďulko” (+ zároveň spojování tohoto s babičkou, která mě takto oslovovala nebo s posměchem, že jde o ženský hlas upravený filtrem = tedy aby zněl jako mužský?). Má se jevit jako pedofilové, kteří jsou v tranzu z toho, že můžou anonymně mluvit na nějaké dítě. Diskuze na eMimino: https://www.emimino.cz/diskuse/slysi-hlasy-211830/