#38

Upřimně řečeno, je docela s podívem, kolik energie je věnováno snaze zamezit veřejnému sepisování poznámek. A jak hysterickou formou je toto činěno. A stejně si pachatel nedá pokoj a během dne mě neustále zahlcuje svým tlacháním (které naštěstí už nejde tolik slyšet)

Lze si představit jako ukřičené, ubrečené, hysterické, vztekající se dítě, které provedlo něco špatného a teď se hrozně bojí, že to někdo chce říct rodičům. A dotyčného se snaží všemožně zastrašovat, ale zároveň tím v podstatě sám napomáhá tomu, že to rodičům sděleno bude. Z toho však má panickou hrůzu, či si uvědomuje, jak trapná situace poté nastane. 

Tak si to shrneme.

 • Primárně jde o obtěžování zvukem.
 • Konkrétně specifickým rezonančním šumem či VF zvukem
 • Využití zvuků daného prostředí. Nějaký zvuk vydává ventilátor od počítače, nějaký zase pootevřená ventilačka (šum města).
 • Cílem v podstatě je, aby šlo anonymně mluvit na vybraný cíl, aníž by si toho všiml někdo z okolí
 • A pokud ano, stejně bude pravděpodobně problém najít toho, kdo to slyší. Pokud vůbec.
 • Problémem je velké množství dezinformací. Trestný čin tak probíhá defacto veřejně, ale skutečnou pravdu zná jen pachatel a poškozený. Ostatní se mohou jen domnívat co je a není pravda. 
 • Celkově jde o poměrně komplexní záležitost a mnohé je o ni napsáno v ostatních příspěvcích.
 • V mém případě je zásadním problémem jedinec / či skupina jedinců, kteří se nějakým způsobem dostali k postupům, jak vytvářet dané zvuky.
 • Výsledkem tak je situace, kdy naprosto retardovaný jedinec má možnost obtěžovat někoho tak, že na něj může mluvit, na základě reakcí ví, že tu a tam lze něco slyšet, zároveň ví, že to vnímá pouze jeden člověk a nikdo v okolí. Zároveň má možnost snímat zvuk od toho, koho obtěžuje (telefon/počítač či jiná technika). A také dění na displeji / monitoru. 
 • Vidí, co poškozený dělá, otravuje jej, snaží se neustále vyvolávat nějaké konfliktní situace a ty poslouchat. 

Protože se tato situace odehrává již několik let, je zřejmé, že:

 • není zvykem, aby vše trvalo takto dlouho a nic zásadního se nestalo. Tím spíš aby o všem bylo psáno veřejně.
 • je takto posloucháno vícero lidí a dochází k vytěžování informací, občasnému “přepojování” = více poškozených mluví jakoby jedním hlasem. 
 • pachatel se baví tím, že poškození neví, kdo jsou ti další a jsou obtěžování i přehráváním fiktivních scén, kdy někdo hodlá ukončit svůj život a není mu jak pomoci (poškození, kteří toho ví příliš jsou samozřejmé odpojení = nelze je slyšet)
 • fanatická posedlost manipulováním lidí. Poškození ve snaze situaci řešit poskytují zaostalým pachatelům další informace / nápady co a jak řešit.
 • A to je dokonce zároveň jedna ze záminek pro obtěžování > výsměch, že buď poškozený nic řešit nebude a nechá se otravovat a nebo bude, byť nechtěně, poskytovat informace pachatelům. Zejména pokud příjde na něco zajímavého. 
 • Na téma vir či jiné techniky, které tuto umožňují je také sepsáno již několik příspěvků (prolinkovat)
 • Existuje přístup i k městským kamerám, kamerám v dopravních prostředcích.
 • Vše jakoby umožňuje jeden specifický postup (radiohacking, elektřina apod.,komunikace pomocí ultrazvuku)

Vzhledem k délce trvání jsou také dostatečně známé vzorce chování či typ osobnosti na straně pachatele. A proto říkám, že něco takového absolutně nemá být naživu. S ohledem na legislativu tedy alespoň mít možnost jakéhokoliv spojení s normální společností/veřejností. 

 • zjevně jde o naprosto fanatickou osobnost
 • trpí značnou méněceností / množstvím komplexů, které si kompenzuje právě pácháním tohoto druhu trestné činnosti
 • používá navíc taktiku vytváření různých entit (odlišeno hlasy), které používá jako snahu vytvořit dojem skupiny spolupachatelů, ale také jako ty, kteří pachatele jen prosí, mají z něj strach. Jindy zase jako známé poškozeného, k fiktivním diskuzím, k povyšování sebe sama apod. (rovněž zřejmé z jiných příspěvků)
 • je posedlá představou, že bude poslouchat jak se někdo trápí / má strach / je v problémech apod.
 • poškozeného neustále zahlcuje množstvím předpřipravených nahrávek/schématek. Všechny jsou však zcela primitivní, dětinské a stačí jedna reakce aby došlo k naprostému rozhození a vzteku u pachatele
 • pachatel si nejvíce dovoluje v momentech, kdy je jistě, že poškozený nebude reagovat (cesta MHD, práce v kanceláři, lidé okolo). Ale také v noci, kdy poškozený spí. Snaha o různé podsouvání či “nahrávání” deviantních proslovů, “akcí”, “podmínek”

Vzhledem k množství zmiňovaných schémat a znalosti zvukových postupů je zřejmé, že já rozhodně nejsem první, kdo se s tímto druhem obtěžování potýká. 

Podobnosti lze nalézt u gangstalkingu.

Mám značné množství podrobných poznámek včetně časů, specifických slov, které byly natolik odlišné od daného schématu / projevu pachatele, že upoutaly. Netřeba však veškeré tyto poznámky sepisovat na webu Zvlášť, kdy je zjevné, že pachatel mnohdy jakoby v tranzu říká naprosto neuvěřitelné nechutnosti a následně absolutně nelogické slovní spojení a těší se, jak bude vše popsáno veřejně. Což navíc povede k diskreditaci mé osoby, protože tomu nikdo neuvěří.