#37

Vnucování rytmu.

Projevuje se např tak, že lze slyšet tupou entitu, která neustále mele nesmysly. Zpravidla se tak ten, kdo takového dementa slyší vyjadřuje právě k tomuto.

Avšak…

Je také možné, že cílem je, aby jeden poškozený nadával jakoby druhému. Vzájemně se neslyší, či je slyšen jen ten, který toho ví až příliš mnoho o této formě obtěžování. Samozřejmě je taky pravděpodobné, že je vše pouštěno s nějakým zpožděním, aby se zamezilo sdělování adresy apod.

Je však také otázkou, zda pak není jednodušší jen simulovat hlasy a vytvářet takové reakce svépomocí. Dle mého názoru se to děje, nicméně do hry také možná vstupuje schopnost mozku rozeznávat falešný hlas / projev.

Rozhodně by toto nemělo být důvodem pro nějaké omezování / podřizování retardovaných pitomcům, kteří vymýšlí kde co, aby nějak vyřešili svou neschopnost reagovat na jakýkoliv argument.