#28

  • pachatel provokuje tím, že otravuje ve všemožných zvucích
  • do hudby záměrně přidává sprostá slova a urážky
  • do šumu pouští úryvky skladeb, které poslouchám, ale záměrně se snaží narušovat rytmus
  • poté zkouší mluvit jakoby vnitřním hlasem toho, koho otravuje a vyvolávat agresi (projevuje se jako hlas jiné osoby, která se snaží násilně říct něco za vás, stejná pointa / snaha zamezit uvolnění nadávkou) > spuštění vždy stejných samplů > např “Ty p.čo to je magor” “Ku.va, nechte už toho” “Ty z.rde jeden” > nutno zmínit také intonaci, která stoupá do vysokých frekvencí společně s intenzitou
  • pokud se povede oběť vynervovat (např po několika hodinách narušování práce tímto způsobem) > často dochází k vážné situaci > snaha pomocí tichého hlasu nabádat k napadení kohokoliv kolem, ničení majetku apod.
  • u psaní poznámek (většinou na konci) vždy spuštění nějakého soucitného samplu (opět sada stále stejných, opakujících se. Např. “pane bože”)