24032021 / Modulace hlasu

Protože nyní znám způsob, jak lze v Abletonu pomocí efektů phaser,flanger,chorus atd. nasimulovat určité zabarvení (náladu) hlasu, více si všímám situací, kdy jsou komentáře / hlasy jiných zainteresovaných jedinců záměrně měněny jakoby do podřízeného zabarvení. A to zejména během nadávání / snahy dát najevo nesouhlas s tím co se děje.