#2

Za několik posledních dní jsem si poznačil několik situací tak, jak přesně probíhají. A právě v těchto situacích je zřejmé, že to pachatelům vadí zdaleka nejvíc. Jsou nejistí, zmatení. Ostatně – odpovídá to intelektu jedinců, kteří tento problém vytváří.