15/01/22

Po celou dobu je zřejmé, že dochází k zanášení informací šumem

Tak, jak situaci vnímám já:

Pro zjednodušení: Jsou 4 strany

A

Např radisté, kteří vše myslí dobře, mají veškeré techniky s kterýma se pracuje prozkoumané´. Umí tyto techniky využívat způsobem, který je dalece za vším, co si většina lidi umí představit jakožto možné. Stejně tak ale může být pravda taková, že znají pouze některé dílčí prvky, či jako jediní rozluštili určité postupy, některé inovovali apod. Spojeno se skupinou C. 

B

Pachatelé. Deviantní jedinci, kteří vše vnímají stejně jako já. Jejich počet pravděpodobně není přesně specifikován. Řada z nich je konkrétně identifikována. Fascinuje je zejména možnost manipulace s lidma. Proto se již dlouho pomocí různých lží a fikcí zkouší všemožně mámit informace od skupiny A. Vzájemně se podporují pomocí různých iluzí, úchylných příběhů. Naprostí tupci, kteří se neštítí ničeho. Protože tato skupina zahrnuje i různé zloděje apod. – může tato skupina disponovat i tu a tam specifickou technikou, která umožňuje narušovat soukromí a získávat tak informace, ke kterým skupina A nemá přístup. 

C –

Např jiný stát, tajná služba. Zkrátka něco zcela mimo tento problém. Avšak např využívají nějaký postup, který je právě dílem čechů ze skupiny A. Či se jakožto rozumný prvek snaží dlouhodobě podporovat lidi, kteří řeší problémovou situaci o které se neví. Tento problém zaregistrovali např. pomocí technologií, kterýma disponují. Jelikož se jedná o jiný stát, klidně se tak mohlo stát v rámci výzvědné činnosti. Do celého problému se snaží zasahovat poněkud jiným zplsobem. Spojuje lidi. Tato skupina má vše rozpitváno do takových podrobností, že mnohdy spočívá problém v tom, že je vše natolik perfektně načasováno, či se sejde takové množství titerných detailů, až je naprosto neuvěřitelné a tím pádem mnohdy přehlídnuto.

Stejně tak může jít např o situaci, kdy tito tu a tam potěší ty, kteří jsou schopni vnímat specifický jev. Jde spíše o obecnější formu. A jde v podstatě o možnosti, které se nabízí v rámci určitých a které navíc lidem dělají radost.

D

já.Někdo, kdo vnímá celek možná tak, jako skupina C. Avšak pochopitelně nedisponuji žádnou technikou. Chybí jakákoliv možnost celou situaci s někým řešit. Po celou dobu jednám na základě svých úvah, které jsou navíc intenzivně narušovány skupinou B.

V mém případě dochází k poměrně výjmečné situaci, kdy mé zájmy jsou veskrze pozitivní, tím pádem mnohdy až sebedestrukční.

Jsem samotář, bez jakýchkoliv závazků. Díky tomu jsem se možná naučil vnímat specifický jev lépe než ostatní. Chybí mi však potřebné znalosti. Jenže opravdu chybí? 

Po celou dobu se vše odehrává značně unikátním způsobem:

 • V podstatě mě zas až tak nezajímá, jak do detailu vše funguje a jak s někým manipulovat. Mnohé beru jako hru a ukázku toho, co vše je možné zábavnou formou, která podporuje přemýšlení.
 • Konkrétní detaily řeším až na základě nastalé situace.
 • Mnohé z toho, co a jak vnímám se dá považovat za něco naprosto výjmečného.Což já vnímám jako normální. 
 • Jde totiž o fakt, že v podstatě jakýkoliv problém (a klidně třeba ta prodlužka tažená skrz zeď) jsem schopen řešit okamžitě, ale na základě svých znalostí. Tedy většinu minimálně v hrubých obrysech.
 • Řadu problémů rovněž řeším pocitově, lze možná říct na základě intuice. 

Problémová situace, kterou souhrně označuji jako Gangstalking je komplikovaná také díky určitým nejistým prvkům. 

 • Z mého pohledu je v podstatě od prvního momentu naprosto jasné, že se odehrává problém. A to navíc problém, který často stojí na kontaminaci informací, či změně jejich významu. 
 • Postupně stále větší obavy, že skutečně mohu být poměrně ojedinělý faktor, který si uvědomuje něco naprosto kolosálního. Zároveň taky naprosto chápu přítomnost jednotlivých skupin, subjektů, jejich zájmy, do určíté míry jejich opodstatnění. 
 • Vidím dalece za horizont. Mlhavě, ale zcela konkrétně. A to způsobem, který je v podstatě 99% populace vnímán jako “blábolení, nesmysly, hádání”. V podstatě až na základě události posledních let si toto sám uvědomuji.

Nabízí se tedy možnost vše řešit. Proto dochází k naprosto bizarní situaci.

 • V podstatě diponuji informacema, které mnozí považují za sci-fi
 • Uvědomuji si problém, jsem schopen jej řešit. A to způsobem, který je likvidační pro skupinu B
 • Zároveň jsem však zasazen do prostředí, které nabízí řadu možností jak toto skrývat před skupinou A. Může často docházet k situacím, kdy se načasuje setkání s někým ze skupiny A (projdeme kolem sebe). Avšak zároveň této situaci předcházelo např. doslova 20 hod vymývání mozku a to, že vůbec následně k onomu setkání dojde je jen proto, aby bylo “splněno” ale zároveň abych vypadal unaveně, nesympaticky atd. 
 • A to z toho důvodu, že díky svým schopnostem jsem využíván skupinou B jakožto zdroj informací. Což si samozřejmě uvědomuji a bráním se tím, že vše řeším veřejně.  
 • Doplnit možnost řešit problémy jako Nikola Tesla avšak to zároveň neustále narušováno vnucováním, že je “mozek snímán” některou z technologii toto umožňující. A vtip spočívá v tom, že takové technologie jsou skutečně patentovány. Jde však spíše o snahu neustále narušovat možnost něco vyřešit. 
 • Dívám se na problém a kombinuji. Postupně naskakují možná řešení. Jenže to zároveň neustále snaha likvidovat naprosto tupým způsobem. 

Další aspekt:

 • Skupina B se mohla díky nekalostem, které neustále páchá dostat k souboru informací, díky kterým má navrch oproti A. 
 • Avšak jedná se o natolik tupé a primitivní jedince, že veškeré jejich úvahy se neustále točí kolem ovládání holek, jak se dostat k majetku bez práce, jak si dokazovat svou nadřazenost atd. 
 • V podstatě těží jen z faktu, že mnohé z toho, co způsobuje problém je z oblasti, o které člověk běžně nikdy neslyšel, problém si vůbec neuvědomuje a proto jej ani nezajímá nějaké řešení.
 • Ti, kteří si jej uvědomují, jsou mnohdy pod nátlakem a díky mnoha dalším faktorům v podstatě splňují veškeré parametry “psychicky narušených jedinců”. 

Současná situace:

 • I přes mnohaletou, fanatickou, urputnou denodenní snahu skupiny B ze mě dostat vše, co by se jí mohlo hodit a zároveň se mě zbavit nedošlo k žádnému zásadnímu problému.
 • Samozřejmě mě to stojí hodně času a dobré nálady, ale  současně vím, že stačí málo aby vše nabralo zcela jiný směr. 
 • Aby však vše mělo nějaký smysl – chtěl bych vyřešit minimálně prvky, které způsobují řadu problémů.
 • Tím hlavním je samozřejmě snaha neustále narušovat sebevědomí, zabraňovat tomu, abych přišel s čímkoliv zajímavým, neustále se snažit narušovat mou psychiku do takové míry až ze mě bude nějaká poslušná hračka (na což vám seru vy prasata zkurvené) = vztek a snaha zničit vše. protože když ne prasata, tak nikdo. Z jejich pohledu. 

Aktuální problém:

 • Dochází ke zdvojeným informacím
 • Zvuk, který je slyšitelný je zároveň ten, který opakuje ostatní
 • Často má toto určité opodstatnění v tom, že informace jsou sdělovány srozumitelnou formou
 • Oproti tomu se tak děje zvukem, z kterého je mi už na zvracení (rezonanční šum – efekt flanger – a i zde existuje takto ano a takto ne) 
 • Často je naprosto evidentní, že jsou informace opakovány tak, jak se někomu hodí. A tedy že často je cílem jen mámit z lidí informace
 • Příklad – stojím u kamery, něco se řeší, jednotlivé reakce jsou odvozovány z toho, kdy se např zastavím, či udělám nějaké gesto. Souběžně však větší smysl dává to, že vše sepíšu zde na web. 
 • Lze zcela zřetelně vnímat občasné sdělování informací tichou, nerušivou formou. S cca vteřinovým zpožděním je toto opakováno nějakým tupcem, dochází k vkládání svých slov / obratů. Jakmile dojde ke snaze toto obějít, dementi se hned vztekají, nadávají a ještě to považují za frajeřinu. 

Problém jménem debilita

 • Absolutně tedy nechápu, co ti čuráci pořád řeší
 • Chcou být nejchytřejší, ale ví naprosté hovno
 • Proto potřebují rozumné lidi, ale ty chcou zároveň týrat a jakmile neposlouchají, tak se jich zbavovat
 • Podobný princip fungoval za komunistů
 • Cokoliv z toho co napíšu nebo řeknu je neustále řešeno, opakováno se snahou nějak pokárat co si to dovoluju, či mi dokázat jaký jsem looser, ale tak tupou formou, že ani nemá smysl věnovat tomu pozornost.
 • Jenže

A to je další aspekt:

 • Zvuk. A to zvuk specifický. Dovolím si tvrdit, že jde o zcela zásadní prvkem v celé této anabáz (zde mě otravuje dohledávání správného i – pocitově sice cítím, ale jakožto často se opakující situace zároveň vhodná příežitost k narušování, či dokazování si své nadřazenosti. Proto je-li to možné, volím jiné tvary.)
 • Může jít o rezonanci, může jít o harmonii. Tak či onak – řeknu-li to zjednodušeně – když člověk přemýšlí, potřebuje konstantní tón, či nějakou nadefinovanou melodii. 
 • Toho si je skupina B vědoma, proto dochází k neustálému narušování pomocí impulsovitých zvuků, které lze popsat jako výhybky. Nahoru, dolů. Zkrátka neustále rozhazovat. 

Mimochodem – zaznamenávám něco jako spáleninu v oblasti srdce (na kůži). Další na rameni a boku, Pokud se mi tedy zastaví srdce, prosím o použití této informace jakožto důkaz :D. Slabost ani nic podobného však nepociťuji. Předpokládám, že srdce mám trénované. Pravděpodobně se týká jen místa, kde sedím u počítače. Místo nyní změním. 

Zároveň si však nepřeji, ať je toto používáno jako zastrašovací prvek. Podobné “bebínka” se cca jednou za 2 roky objevují. Podpořeno také jednou z mých mnoha kompulzivně obsedantních poruch, kdy si mimoděk neustále strhávam strup (když na něco čekám u počítače, přemýšlím, čtu apod.). 

S tím souvisí také záměrná snaha potlačovat správné dýchání. Mnohdy je tak děláno pomocí tichounkého mluvení, tzn člověk zatajuje dech, aby něco slyšel. Vzhledem k množství případů v rámci Gangstalkingu, které skončili zástavou srdce je možné, že má nějakou souvislost. 

UPDATE:

 • Mnohé komplikace také může způsobovat fakt, kdy se C snaží upozorňovat, že D je skutečně zdrojem mnoha zajímavých postřehů a něco ve smyslu A napomáhá B jen díky svému neuváženému jednání, které provádí na základě zbežných vizuálních ověření. Jejich časový harmonogram je navíc znám dlouho dopředu či se tak děje na vyžádání, protože zrovna vypadám vhodně nesympaticky či nadávám pachatelům. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *