Skip links

#11 Nemysli na červenou

Mozek nejprve musí zpracovat barvu a až následně provést negaci.

#psychologie

Leave a comment