#-1

Minimálně v Ostravě dochází k hromadnému obtěžování lidí specifickou metodou. Jsou zneužity praktiky jako: obtěžování zvukem, sugesce, podprahová informace. Souběžně s tím probíhá narušování soukromí, zneužívání citlivých informací apod. 

Většina z takto poškozených si to bohužel ani neuvědomuje.